Zawód inżynier górnik - górnictwo odkrywkowe

Inżynierowie górnicy w górnictwie odkrywkowym analizują, które metody wydobycia, takie jak kopanie, wiercenia i roboty strumieniowe, są najbardziej odpowiednie do wydobycia surowców z ziemi. Opracowują plany przed otwarciem nowego kamieniołomu, oceniając, czy kamieniołom jest rentowny. Inżynierowie górnicy w górnictwie odkrywkowym zarządzają codzienną działalnością w kamieniołomie, tworzą i utrzymują sprawozdania z postępów, nadzorują personel, zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy oraz oceniają wpływ kamieniołomu na środowisko.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wpływ czynników geologicznych na operacje wydobywcze

  Świadomość wpływu czynników geologicznych, takich jak uskoki i ruchy skalne, na działalność wydobywczą.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa górniczego

  Przepisy ustawowe, wykonawcze i kodeksy postępowania mające znaczenie dla bezpieczeństwa w działalności wydobywczej.

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Inżynieria górnicza

  Dziedziny inżynierii związane z działalnością górniczą. Zasady, techniki, procedury i sprzęt stosowane przy wydobyciu minerałów.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

Umiejętności

 • Nabywać maszyny mechaniczne

  Nabywać odpowiednie maszyny. Badać rynek w celu znalezienia najlepszych maszyn w ramach budżetu oraz prowadzić negocjacje przy zakupie. Prowadzić ewidencję.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Doradzać w kwestii rozwoju kopalni

  Doradzać w kwestii rozwoju i budowy kopalń, obiektów, systemów oraz wskaźników produkcji w celu oceny skuteczności operacyjnej.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Doradzać w kwestiach geologicznych w kontekście wydobywania minerałów

  Doradztwo w zakresie wpływu czynników geologicznych na rozwój produkcji mineralnej. Uwzględnienie takich czynników jak koszty, bezpieczeństwo i cechy depozytów.

 • Doradzać w kwestii produkcji górniczej

  Udzielanie porad na temat sporządzania harmonogramów i sprawozdań dotyczących produkcji kopalni, instalacji, systemów i procesów produkcyjnych oraz wskaźników produkcji w celu oceny skuteczności operacyjnej.

 • Prowadzić rejestr operacji wydobywczych

  Prowadzić ewidencję produkcji górniczej i wydajności zagospodarowania, w tym wydajności maszyn.

 • Sporządzać sprawozdania techniczne

  Sporządzać sprawozdania techniczne dla klientów, które będą zrozumiałe dla osób nieposiadających wiedzy technicznej.

 • Prowadzić poszukiwania geologiczne

  Prowadzić działalność poszukiwawczą w kopalniach i na polach w celu analizy właściwości obszaru i znalezienia rud.

Source: Sisyphus ODB