Zawód inżynier górnik - górnictwo paliw płynnych

Inżynierowie górnicy w górnictwie paliw płynnych oceniają zakłady wydobycia paliwa płynnego. Projektują i opracowują metody wydobywania paliw płynnych spod powierzchni ziemi, do których zalicza się ropa naftowa, gaz ziemny, gaz płynny, nieropopochodne paliwa kopalne, biodiesel i alkohole. Maksymalizują odzyskiwanie węglowodorów przy minimalnych kosztach, które mają minimalny wpływ na środowisko.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Biodiesel

  Olej napędowy na bazie oleju roślinnego lub zwierzęcego, wytwarzany przez lipidy reagujące z alkoholami.

 • Paliwa kopalne

  Rodzaje paliw zawierające duże ilości węgla, obejmują gaz, węgiel i ropę naftową, a także procesy ich powstawania, takie jak beztlenowy rozkład organizmów, oraz sposoby ich wykorzystania do wytwarzania energii.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Operacje związane z testowaniem odwiertu

  Procedury badania, takie jak badanie przepływu objętościowego i badanie ciśnienia, opisujące zdolność odwiertu do wytworzenia ropy naftowej.

 • Paliwa zawierające alkohol

  Alkohole, takie jak etanol i metanol, stosowane w celu poprawy wydajności silników poprzez wtryskiwanie ich do wlotu powietrza w silnikach spalinowych z układem dolotowym.

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

 • Ropa naftowa

  Różne aspekty związane z ropą naftową: jej wydobycie, przetwarzanie, składniki, zastosowania, kwestie środowiskowe itp.

 • Gaz ziemny

  Różne aspekty gazu ziemnego: jego wydobycie, przetwarzanie, składniki, zastosowania, czynniki środowiskowe itp.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Nadzorować operacje na odwiercie

  Nadzorować operacje na odwiercie i zarządzać personelem, w tym prowadzić szkolenia i nadzorować personel. Zarządzać członkami obsługi pracującymi w ramach zespołu; dbać o dotrzymywanie terminów w celu uzyskania jak najwyższego poziomu zadowolenia klientów.

 • Przekazywać informacje na temat szybów

  Dokumentować i udostępniać wyniki w przejrzysty sposób; przekazywać wyniki partnerom biznesowym, audytorom, współpracującym zespołom i wewnętrznemu kierownictwu.

 • Dobierać sprzęt szybowy

  Wybierać i kupować odpowiedni sprzęt do wykonywania różnych funkcji w obrębie szybów.

 • Opracowywać systemy przepływu w szybie

  Projektować/rozwijać systemy usprawniające przepływ w szybie; obsługiwać pompy głębinowe.

 • Interpretować dane dotyczące eksploatacji

  Przetwarzanie i interpretacja danych ekstrakcji oraz przesyłanie informacji zwrotnych do zespołów programistycznych, stosowanie wyciągniętych wniosków w konkretnych działaniach operacyjnych.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Projektować systemy przetwarzania gazu ziemnego

  Projektowanie sprzętu i procedur usuwania zanieczyszczeń z gazu ziemnego w celu zapewnienia zgodności produktów ubocznych z przepisami i umożliwienia ich stosowana jako paliw.

 • Przygotowywać propozycje eksploatacyjne

  Przygotowywać szczegółowe propozycje eksploatacyjne poprzez zbieranie informacji o utworach przypowierzchniowych w miejscu wydobycia oraz zgód zaangażowanych partnerów.

 • Zarządzać produkcją cieczy związanych z produkcją ropy naftowej

  Radzić sobie z problemami i przewidywać potencjalne problemy dotyczące płynów stosowanych w produkcji ropy naftowej.

 • Opracowywać metody zwiększenia natężenia przepływu

  Zalecać i oceniać zwiększenie natężenia przepływu; rozumieć i bezpiecznie przeprowadzać obróbkę kwasową lub szczelinowanie hydrauliczne.

 • Pośredniczyć w kontaktach z inżynierami odpowiedzialnymi za testowanie odwiertów

  Nawiązywać relacje z inżynierami odpowiedzialnymi za testowanie odwiertów, aby zoptymalizować procedury; podejmować decyzje w czasie rzeczywistym dotyczące problemów związanych z pozyskiwaniem danych.

 • Zarządzać interakcją między szybami

  Rozumieć i zarządzać procesem interakcji różnych odwiertów.

 • Kontrolować działanie pomp przy wydobywaniu ropy naftowej

  Kontrolować działanie instalacji oraz urządzenia do pompowania gazu i ropy. Obserwować wskaźniki i monitory oraz kontrolować sprzęt, aby zapewnić, że ekstrakcja przebiega wydajnie i bezpiecznie.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Monitorować działania w zakresie prowadzenia dziennika eksploatacji

  Monitorowanie operacji rejestrowania oraz nadzór nad testowaniem formacji i operacjami próbkowania; analiza i interpretacja wyników.

 • Zarządzać cieczami w związku z produkcją gazu

  Zarządzać problemami i przewidywać potencjalne problemy wynikające z powstawania płynów związanych z produkcją ropy i gazu.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zarządzać wpływem na środowisko

  Wdrażać środki mające na celu zminimalizowanie wpływu biologicznego, chemicznego i fizycznego działalności wydobywczej na środowisko.

Source: Sisyphus ODB