Zawód inżynier górnik - górnictwo paliw płynnych

Inżynierowie górnicy w górnictwie paliw płynnych oceniają zakłady wydobycia paliwa płynnego. Projektują i opracowują metody wydobywania paliw płynnych spod powierzchni ziemi, do których zalicza się ropa naftowa, gaz ziemny, gaz płynny, nieropopochodne paliwa kopalne, biodiesel i alkohole. Maksymalizują odzyskiwanie węglowodorów przy minimalnych kosztach, które mają minimalny wpływ na środowisko.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Biodiesel

  Olej napędowy na bazie oleju roślinnego lub zwierzęcego, wytwarzany przez lipidy reagujące z alkoholami.

 • Paliwa kopalne

  Rodzaje paliw zawierające duże ilości węgla, obejmują gaz, węgiel i ropę naftową, a także procesy ich powstawania, takie jak beztlenowy rozkład organizmów, oraz sposoby ich wykorzystania do wytwarzania energii.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Operacje związane z testowaniem odwiertu

  Procedury badania, takie jak badanie przepływu objętościowego i badanie ciśnienia, opisujące zdolność odwiertu do wytworzenia ropy naftowej.

 • Paliwa zawierające alkohol

  Alkohole, takie jak etanol i metanol, stosowane w celu poprawy wydajności silników poprzez wtryskiwanie ich do wlotu powietrza w silnikach spalinowych z układem dolotowym.

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

 • Ropa naftowa

  Różne aspekty związane z ropą naftową: jej wydobycie, przetwarzanie, składniki, zastosowania, kwestie środowiskowe itp.

 • Gaz ziemny

  Różne aspekty gazu ziemnego: jego wydobycie, przetwarzanie, składniki, zastosowania, czynniki środowiskowe itp.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

Umiejętności

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Nadzorować operacje na odwiercie

  Nadzorować operacje na odwiercie i zarządzać personelem, w tym prowadzić szkolenia i nadzorować personel. Zarządzać członkami obsługi pracującymi w ramach zespołu; dbać o dotrzymywanie terminów w celu uzyskania jak najwyższego poziomu zadowolenia klientów.

 • Przekazywać informacje na temat szybów

  Dokumentować i udostępniać wyniki w przejrzysty sposób; przekazywać wyniki partnerom biznesowym, audytorom, współpracującym zespołom i wewnętrznemu kierownictwu.

 • Dobierać sprzęt szybowy

  Wybierać i kupować odpowiedni sprzęt do wykonywania różnych funkcji w obrębie szybów.

 • Opracowywać systemy przepływu w szybie

  Projektować/rozwijać systemy usprawniające przepływ w szybie; obsługiwać pompy głębinowe.

 • Interpretować dane dotyczące eksploatacji

  Przetwarzanie i interpretacja danych ekstrakcji oraz przesyłanie informacji zwrotnych do zespołów programistycznych, stosowanie wyciągniętych wniosków w konkretnych działaniach operacyjnych.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Projektować systemy przetwarzania gazu ziemnego

  Projektowanie sprzętu i procedur usuwania zanieczyszczeń z gazu ziemnego w celu zapewnienia zgodności produktów ubocznych z przepisami i umożliwienia ich stosowana jako paliw.

 • Przygotowywać propozycje eksploatacyjne

  Przygotowywać szczegółowe propozycje eksploatacyjne poprzez zbieranie informacji o utworach przypowierzchniowych w miejscu wydobycia oraz zgód zaangażowanych partnerów.

 • Zarządzać produkcją cieczy związanych z produkcją ropy naftowej

  Radzić sobie z problemami i przewidywać potencjalne problemy dotyczące płynów stosowanych w produkcji ropy naftowej.

 • Opracowywać metody zwiększenia natężenia przepływu

  Zalecać i oceniać zwiększenie natężenia przepływu; rozumieć i bezpiecznie przeprowadzać obróbkę kwasową lub szczelinowanie hydrauliczne.

 • Pośredniczyć w kontaktach z inżynierami odpowiedzialnymi za testowanie odwiertów

  Nawiązywać relacje z inżynierami odpowiedzialnymi za testowanie odwiertów, aby zoptymalizować procedury; podejmować decyzje w czasie rzeczywistym dotyczące problemów związanych z pozyskiwaniem danych.

 • Zarządzać interakcją między szybami

  Rozumieć i zarządzać procesem interakcji różnych odwiertów.

 • Kontrolować działanie pomp przy wydobywaniu ropy naftowej

  Kontrolować działanie instalacji oraz urządzenia do pompowania gazu i ropy. Obserwować wskaźniki i monitory oraz kontrolować sprzęt, aby zapewnić, że ekstrakcja przebiega wydajnie i bezpiecznie.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Monitorować działania w zakresie prowadzenia dziennika eksploatacji

  Monitorowanie operacji rejestrowania oraz nadzór nad testowaniem formacji i operacjami próbkowania; analiza i interpretacja wyników.

 • Zarządzać cieczami w związku z produkcją gazu

  Zarządzać problemami i przewidywać potencjalne problemy wynikające z powstawania płynów związanych z produkcją ropy i gazu.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zarządzać wpływem na środowisko

  Wdrażać środki mające na celu zminimalizowanie wpływu biologicznego, chemicznego i fizycznego działalności wydobywczej na środowisko.

Source: Sisyphus ODB