Zawód inżynier górnik - wiertnictwo

Inżynierowie górnicy w wiertnictwie opracowują i nadzorują odwierty gazu i ropy naftowej. Pomagają w projektowaniu, testowaniu i tworzeniu odwiertów oraz są zatrudnieni na lądzie lub na platformach morskich. Inżynierowie górnicy w wiertnictwie pracują z innymi specjalistami w dziedzinie górnictwa i nadzorują postęp w zakresie odwiertów oraz bezpieczeństwo składowiska.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

Umiejętności

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Wytyczać przebieg otworu w przestrzeni

  Projektować i obliczać przebieg multilateralnych i poziomych otworów w przestrzeni.

 • Zarządzać zespołem prowadzącym odwierty

  Koordynować i nadzorować działalność zespołu wiertniczego.

 • Sporządzać karty charakterystyki odwiertów

  Przygotowywanie arkuszy danych, wyszczególniając wszystkie istotne informacje dotyczące odwiertu, w tym lokalizację, właściwości geologiczne odwiertu, rodzaj zasobów, wartości temperatury i różne analizy wykreślone w odniesieniu do głębokości.

 • Opracowywać programy odwiertów

  Planowanie działań wiertniczych; monitorowanie tempa przepływu produkcji.

 • Projektować urządzenia związane z głowicą odwiertu

  Projektować i wybierać urządzenia związane z głowicą odwiertu. Uwzględniać lokalna geologię, rodzaj zasobów i inne szczególne właściwości terenu, a także koszty.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Analizować inżynierię odwiertów

  Zbierać odpowiednie dane, przeprowadzać analizę inżynierską na miejscu; sporządzać raporty i zalecać niezbędne środki.

 • Przywracać środowisko do stanu wyjściowego po przeprowadzeniu odwiertów próbnych

  Przywracać miejsce odwiertu do naturalnego stanu na wypadek, gdyby wiercenie się nie odbyło.

 • Zarządzać umowami na wykonanie odwiertów

  Sporządzać umowy na wykonanie odwiertów między operatorami a wykonawcami odwiertów oraz zarządzać takimi umowami; umowy te określają charakter, czas trwania, opłaty i inne kwestie dotyczące współpracy między organizacjami.

 • Monitorować bezpieczeństwo odwiertów

  Sprawdzać bezpieczeństwo odwiertu na platformie wiertniczej lub w miejscu wiercenia, wykrywając problemy bezpieczeństwa lub potencjalne ryzyko.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Pośredniczyć w kontaktach z wyspecjalizowanymi wykonawcami zajmującymi się operacjami odwiertowymi

  Nawiązać relacje biznesowe ze specjalistycznymi kontrahentami i dostawcami towarów, takich jak cement lub płuczki wiertnicze.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Monitorować operacje na odwiercie

  Monitorować codzienne postępy działań na odwiercie.

 • Monitorować koszty związane z odwiertami

  Codzienne monitorowanie kosztów odwiertów; porównanie obecnych kosztów odwiertu z prognozami wydatków; określenie opłacalnych środków i strategii.

 • Przedstawiać propozycje dotyczące utrzymania szybu

  Dbać o odpowiednie utrzymanie szybu po zweryfikowaniu problemów lub zagrożeń na platformie wiertniczej.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Sporządzać plany odwiertów naftowych

  Opracowywać plany techniczne i nadzorować działania niezbędne do pomyślnego wykonania odwiertu.

 • Zarządzać zamówieniami na usługi w przemyśle wiertniczym

  Zawierać i zarządzać umowami serwisowymi dla osób pracujących w firmie wiertniczej, z uwzględnieniem charakteru, czasu trwania, opłaty i innych cech współpracy między organizacją a osobą.

Source: Sisyphus ODB