Zawód inżynier gazownictwa - dystrybucja gazu

Inżynierowie gazownictwa w dystrybucji gazu projektują i budują systemy transportu gazu ziemnego, łącząc sieć dystrybucji gazu z konsumentem poprzez projektowanie instalacji rurociągowych i sieci wodociągowych. Badania te mają na celu zapewnienie zrównoważonego charakteru oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko, a także optymalizację opłacalności.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wymogi bezpieczeństwa dotyczące towarów transportowanych za pomocą rurociągów

  Znajomość wymogów bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa niezbędnych do uniknięcia wypadków podczas transportu towarów rurociągami. Zapewnienie środków transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych, olefin, amoniaku, CO2, wodoru i innych.

 • Systemy dystrybucji paliw

  Znajomość wszystkich aspektów systemów dystrybucji paliw i ich części, takich jak systemy rurociągów, zawory, pompy, filtry i monitory paliwa.

 • Zużycie gazu

  Czynniki, które są związane z obliczaniem i oszacowaniem zużycia gazu w mieszkaniu lub budynku oraz metody, które mogą zmniejszyć zużycie gazu lub zwiększyć jego efektywność.

 • Gaz ziemny

  Różne aspekty gazu ziemnego: jego wydobycie, przetwarzanie, składniki, zastosowania, czynniki środowiskowe itp.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Przepisy w zakresie transportu za pomocą rurociągu

  Informacje na temat przepisów dotyczących transportu rurociągami oraz ich zastosowania w obszarach gazociągowych. Zastosowanie przepisów dotyczących transportu rurociągami w budowie nowych obiektów.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Paliwo gazowe

  Różne właściwości, zagrożenia i zastosowania paliw gazowych, takich jak oksyacetylen, oksy-benzyna, oksy-wodór i inne.

 • Energia

  Pojemność mocy w postaci energii mechanicznej, elektrycznej, cieplnej, potencjalnej lub innej energii pochodzącej z zasobów chemicznych lub fizycznych, która może być wykorzystywana do napędzania systemu fizycznego.

 • Rodzaje rurociągów

  Znajomość różnych rodzajów rurociągów i ich różnych zastosowań. Rozróżnienie rurociągów używanych do transportu towarów na krótkie i duże odległości oraz znajomość ich systemów podawczych.

 • Rynek energii

  Tendencje i główne czynniki napędzające rynek handlu energią, metody i praktyki w zakresie handlu energią oraz identyfikacja głównych zainteresowanych stron w sektorze energetycznym.

Umiejętności

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi infrastruktury rurociągowej

  Upewnić się, że spełniono wymagania przepisów dotyczących eksploatacji rurociągów. Zapewniać zgodność infrastruktury rurociągowej z wymogami prawnymi oraz z przepisami regulującymi transport towarów rurociągami.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Sporządzać projekty techniczne rurociągów

  Projektować infrastrukturę rurociągów z uwzględnieniem zasad inżynierii. Tworzyć schematy, dokonywać pomiarów na miejscu, określać materiały i przedstawiać funkcjonalne propozycje ich budowy.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Monitorować zmiany w przepisach

  Monitorować zmiany zasad, procedur i przepisów oraz określać, w jaki sposób mogą one wpłynąć na organizację, aktualne operacje lub konkretny przypadek bądź sytuację.

 • łagodzić wpływ projektów dotyczących budowy rurociągów na środowisko

  Dążyć do złagodzenia potencjalnych skutków, jakie rurociągi i przewożone przez nie towary mogą mieć dla środowiska. Inwestować czas i zasoby w rozważanie oddziaływania rurociągu na środowisko, działań, które można podjąć w celu ochrony środowiska naturalnego, oraz potencjalnego zwiększenia kosztów projektu.

 • Nadzorować operacje w zakresie przesyłu gazu

  Nadzorować działanie instalacji przesyłu gazu oraz funkcjonowania systemów przesyłu gazu, takich jak rurociągi, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, skuteczności operacji oraz właściwego obchodzenia się z tymi urządzeniami i ich obsługi.

Source: Sisyphus ODB