Zawód inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami

Inżynierowie geodeci (kataster i gospodarka nieruchomościami) opracowują i tworzą mapy i plany, przekształcając wyniki pomiarów w kataster nieruchomości w danej społeczności. Definiują i określają granice nieruchomości i własności, użytkowanie gruntów oraz tworzą mapy miast i powiatów wykorzystujące sprzęt pomiarowy i oprogramowanie specjalistyczne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy informacji geograficznej

  Narzędzia związane z odwzorowaniem geograficznym i pozycjonowaniem, takie jak GPS (globalne systemy pozycjonowania), GIS (systemy informacji geograficznej) i RS (teledetekcja).

 • Metody pomiarów geodezyjnych

  Znajomość metod pomiarów geodezyjnych, metod teledetekcyjnych i sprzętu do teledetekcji.

 • Kartografia

  Badanie interpretacji elementów przedstawionych na mapach, środków i specyfikacji technicznych. 

Umiejętności

 • Porównywać obliczenia miernicze

  Ustalanie dokładności danych poprzez porównywanie obliczeń z obowiązującymi normami.

 • Dokumentować operacje pomiaru

  Kompletować i składać wszystkie wymagane dokumenty administracyjne, operacyjne i techniczne związane z operacją pomiaru.

 • Dokonywać pomiarów gruntu

  Przeprowadzać badania, aby określić lokalizację i cechy struktur naturalnych i sztucznych, zarówno na poziomie powierzchni, jak i pod ziemią i pod wodą. Obsługiwać elektroniczne urządzenia do pomiaru odległości i cyfrowe przyrządy pomiarowe.

 • Przeprowadzać obliczenia miernicze

  Dokonywać obliczeń i gromadzić dane techniczne w celu wyznaczenia korekt związanych z krzywizną Ziemi, korekt poprzecznych i zamknięć, przebiegu poziomów, azymutów, lokalizacji znaczników itp.

 • Przetwarzać zgromadzone dane pomiarowe

  Analizować i interpretować dane pomiarowe uzyskiwane z wielu różnych źródeł, np. badania satelitarne, zdjęcia lotnicze i laserowe systemy pomiarowe.

 • Opracowywać mapy katastralne

  Tworzyć mapy wykorzystujące dane zgromadzone podczas pomiarów oraz specjalistyczne oprogramowanie, które określa granice struktur i budynków w regionie.

 • Rejestrować wyniki pomiarów

  Gromadzić i przetwarzać dane opisowe przy użyciu dokumentów, takich jak szkice, rysunki i notatki.

 • Obsługiwać instrumenty pomiarowe

  Obsługa i regulacja przyrządów pomiarowych, takich jak teodolity i pryzmaty oraz innych elektronicznych narzędzi do pomiaru odległości.

 • Korzystać z systemów informacji geograficznej

  Praca z komputerowymi systemami danych, takimi jak Geographic Information Systems (GIS).

Source: Sisyphus ODB