Zawód inżynier geotechnik - górnictwo

Inżynierowie geotechnicy w górnictwie prowadzą badania w zakresie inżynierii, badań hydrologicznych i geologicznych oraz analizy mające na celu poprawę bezpieczeństwa i efektywności operacji związanych z wydobyciem minerałów. Nadzorują oni pobieranie próbek i pomiary z zastosowaniem metod i technik badania geotechnicznego. Modelują zachowania mechaniczne masy skalnej i przyczyniają się do konstrukcji geometrii kopalni.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Wpływ czynników geologicznych na operacje wydobywcze

  Świadomość wpływu czynników geologicznych, takich jak uskoki i ruchy skalne, na działalność wydobywczą.

Umiejętności

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

 • Doradzać w kwestiach geologicznych w kontekście wydobywania minerałów

  Doradztwo w zakresie wpływu czynników geologicznych na rozwój produkcji mineralnej. Uwzględnienie takich czynników jak koszty, bezpieczeństwo i cechy depozytów.

 • Korzystać z oprogramowania do planowania prac kopalni

  Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania do planowania, projektowania i modelowania działalności wydobywczej.

 • Planować terenowe badania geotechniczne

  Prowadzić dokładne badania terenowych; wykonywać wiercenia i analizować próbki skał i osadów.

 • Doradzać w kwestiach związanych z materiałami budowlanymi

  Udzielanie porad i testowanie szerokiego zakresu materiałów budowlanych.

 • Zarządzać personelem geotechnicznym

  Zarządzać pełnym personelem geotechnicznym, w tym konsultantami, kontrahentami, geologami i inżynierami geotechnicznymi.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Projektować obiekty infrastrukturalne na potrzeby kopalni odkrywkowych

  Pomagać w projektowaniu infrastruktury górniczej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego i poprzez obliczanie danych.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

Source: Sisyphus ODB