Zawód inżynier inżynierii materiałów syntetycznych

Inżynierowie inżynierii materiałów syntetycznych rozwijają nowe procesy materiałów syntetycznych lub poprawiają istniejące. Projektują i konstruują instalacje i maszyny do produkcji materiałów syntetycznych oraz testują próbki surowców w celu zapewnienia ich jakości.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Podstawowe chemikalia

  Produkcja i charakterystyka podstawowych chemikaliów organicznych, takich jak etanol, metanol, benzen i podstawowych chemikaliów nieorganicznych, takich jak tlen, azot, wodór.

 • Zasady projektowania

  Elementy stosowane w projektowaniu, takie jak harmonia, skala, proporcja, równowaga, symetria, przestrzeń, forma, struktura, kolor, światło, cień i zgodność oraz ich zastosowanie w praktyce.

 • Materiały syntetyczne

  Produkcja i właściwości materiałów syntetycznych, takich jak włókna syntetyczne, papier syntetyczny, żywice syntetyczne lub kauczuk syntetyczny.

 • Części maszyn do formowania wtryskowego

  Części maszyny, które stapiają i wtryskują roztopione tworzywo sztuczne do form, takie jak lej zasypowy, śruba tłoczna, bęben i cylinder wtryskowy.

 • Rodzaje tworzywa sztucznego

  Rodzaje materiałów z tworzyw sztucznych i ich skład chemiczny, właściwości fizyczne, ewentualne trudności oraz przypadki użycia.

 • Procesy chemiczne

  Procesy chemiczne stosowane w produkcji, takie jak oczyszczanie, rozdzielanie, emulgacja i dyspersja.

 • Inżynieria lądowa

  Dyscyplina inżynierska wykorzystywana w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych, takich jak drogi, budynki i kanały.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

Umiejętności

 • Obchodzić się z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się z chemikaliami i wybierać konkretne chemikalia dla określonych procesów. Być świadomym reakcji, jakie powstają w związku z ich łączeniem.

 • Sprawdzać jakość surowców

  Kontrola jakości surowców wykorzystywanych do produkcji półproduktów i wyrobów gotowych poprzez ocenę niektórych z jego właściwości i, w razie potrzeby, wybranie próbek do analizy.

 • Projektować proces

  Identyfikować przepływ pracy i wymogi dotyczące zasobów dla określonego procesu, korzystając z różnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do symulacji procesów, schematy blokowe i modele w skali.

 • Analizować procesy produkcyjne pod kątem ich udoskonalenia

  Analizować procesy produkcyjne prowadzące do udoskonaleń. Analizować w celu zmniejszenia strat produkcyjnych i ogólnych kosztów produkcji.

 • Zarządzać procesami

  Zarządzać procesami poprzez definiowanie, mierzenie, kontrolowanie i ulepszanie procesów w celu opłacalnego spełniania wymagań klientów.

 • Projektować podzespoły inżynieryjne

  Projektować części konstrukcyjne, zespoły, wyroby lub systemy.

 • Zarządzać wpływem oddziaływań na środowisko

  Zarządzać interakcją i oddziaływaniem na środowisko przez przedsiębiorstwa. Określać i oceniać wpływ procesu produkcji i powiązanych usług na środowisko oraz uregulować ograniczenie wpływu na środowisko i na ludzi. Organizować plany działania i monitorować wszelkie wskaźniki poprawy.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Obchodzić się właściwie z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się bezpiecznie z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w przemyśle; efektywnie je wykorzystywać i dopilnowywać, aby nie dochodziło do szkód środowiskowych.

 • Posługiwać się narzędziami ręcznymi

  Posługiwać się narzędziami ręcznymi, takimi jak śrubokręty, młotki, szczypce, wiertarki i noże, do manipulowania materiałami oraz tworzenia i montażu różnych produktów.

Source: Sisyphus ODB