Zawód inżynier integracji technologii informatycznych

Inżynierowie integracji technologii informatycznych opracowują i wdrażają rozwiązania służące koordynowaniu zastosowań w całym przedsiębiorstwie lub jego jednostkach i działach. Oceniają istniejące elementy lub systemy w celu określenia wymogów integracyjnych i dbają, żeby ostateczne rozwiązania spełniały potrzeby organizacyjne. W miarę możliwości ponownie wykorzystują elementy i pomagają kierownictwu w podejmowaniu decyzji. Zajmują się wykrywaniem i usuwaniem usterek z zakresu integracji systemów TIK.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Nabywanie sieciowego sprzętu ICT

  Produkty dostępne od dostawców urządzeń sieciowych oraz metody wyboru i zamawiania sprzętu.

 • Metodologie zarządzania projektami ICT

  Metodologie oraz modele planowania, zarządzania i nadzorowania zasobów ICT w celu osiągnięcia określonych celów (metodologie takie obejmują Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum oraz Agile) i przy użyciu narzędzi ICT do zarządzania projektami.

 • Wymagania użytkowników systemu ICT

  Proces mający na celu dopasowanie potrzeb użytkownika i organizacji do elementów i usług systemu poprzez uwzględnienie dostępnych technologii i technik niezbędnych do uzyskania i określenia wymogów, pozyskiwanie opinii użytkowników w celu wykazania objawów problemów oraz analiza tych objawów.

 • Dostawcy komponentów sprzętowych

  Dostawcy, którzy mogą dostarczać wymagane komponenty sprzętowe.

 • Dostawcy komponentów oprogramowania

  Dostawcy, którzy mogą dostarczać wymagane komponenty oprogramowania.

 • Protokoły komunikacyjne ICT

  System zasad, które umożliwiają wymianę informacji między komputerami lub innymi urządzeniami za pośrednictwem sieci komputerowych.

Umiejętności

 • Stosować zasady użytkowania systemu ICT

  Przestrzegać pisemnych i etycznych przepisów i zasad dotyczących właściwego użytkowania i administrowania systemem teleinformatycznym.

 • Analizować wymogi szerokości pasma sieci

  Badanie wymagań w zakresie zdolności przesyłowej sieci ICT lub innego systemu telekomunikacyjnego.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Zarządzać wdrażaniem systemu ICT

  Dostarczać, instalować i testować komputer lub system teleinformatyczny. Konfiguracja i przygotowywanie systemu do stosowania.

 • Projektować interfejsy komponentowe

  Stosować metody i narzędzia do projektowania i programowania interfejsów oprogramowania i elementów systemu.

 • Określać strategię integracji

  Określanie strategii integracji systemów, obejmujące harmonogram, procesy wymagane do łączenia części składowych w podsystemy i systemy, sposoby interakcji komponentów oraz ryzyka związane z integracją.

 • Stosować programowanie w językach skryptowych

  Korzystać ze specjalistycznych narzędzi ICT, aby tworzyć kod komputerowy interpretowany w odpowiednich środowiskach uruchomieniowych, w celu rozwijania aplikacji i automatyzacji typowych operacji komputerowych. Używać języków programowania obsługujących tę metodę, np. skryptów Unix Shell, JavaScript, Python i Ruby.

 • Integrować elementy składowe systemu

  Wybierać i stosować techniki i narzędzia integracji w celu zaplanowania i wdrożenia integracji modułów i komponentów sprzętu i oprogramowania w systemie. Stosować specyficzne techniki badawcze w celu zapewnienia integralności podczas integracji systemu.

Source: Sisyphus ODB