Zawód inżynier języka naturalnego

Inżynierowie języka naturalnego pracują w dziedzinie informatyki, w szczególności w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego. Ich celem jest wypełnienie luki w tłumaczeniu między dokładnym tłumaczem ludzkim a tłumaczeniami maszynowymi. Analizują teksty, porównują i przyporządkowują tłumaczenia oraz poprawiają lingwistykę tłumaczeń w drodze programowania i kodu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Algorytmizacja zadań

  Techniki przekształcania nieuporządkowanych opisów procesów w sekwencję działań o skończonej liczbie etapów.

 • Zarządzanie projektami

  Zrozumienie zarządzania projektem i działań objętych tą dziedziną. Znajomość zmiennych związanych z zarządzaniem projektem, takich jak czas, zasoby, wymogi, terminy i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Przetwarzanie języka naturalnego

  Technologie umożliwiające urządzeniom ICT rozumienie i interakcję z użytkownikami za pomocą ludzkiego języka.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Lingwistyka komputerowa

  Dziedzina informatyki, która bada modelowanie języków naturalnych na języki obliczeniowe i programistyczne.

 • Podstawy sztucznej inteligencji

  Teorie sztucznej inteligencji, stosowane zasady, architektury i systemy, takie jak inteligentni agenci, systemy wieloagentowe, systemy eksperckie, systemy oparte na regułach, sieci neuronowe, ontologie i teorie poznawcze.

 • Języki nowożytne

  Wszystkie języki ludzkie nadal aktywnie używane.

 • Algorytmy

  Niezależne zestawy kolejnych działań, które wykonują obliczenia, przetwarzanie danych i automatyczne wnioskowanie, zwykle w celu rozwiązania problemów.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Tłumaczenie maszynowe

  Dziedzina techniki komputerowej, która bada wykorzystanie oprogramowania do tłumaczenia tekstu lub wypowiedzi z jednego języka na drugi.

Umiejętności

 • Oceniać technologie tłumaczeniowe

  Wykorzystywać technologie do tłumaczenia i dostarczać uwagi na temat ich wykorzystania do określonych celów.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Przestrzegać norm jakości w zakresie tłumaczeń

  Przestrzegać uzgodnionych norm, takich jak norma europejska EN 15038 i norma ISO 17100, aby zapewnić spełnianie wymagań dotyczących dostawców usług językowych oraz zagwarantować spójność.

 • Interpretować wymogi techniczne

  Analizować, rozumieć i stosować przedstawione informacje dotyczące warunków technicznych.

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Tworzyć szkodliwe kody na potrzeby testów

  Tworzenie i testowanie oprogramowania wykorzystywanego w kontrolowanym środowisku do wykrywania błędów lub słabości systemu i sprawdzania ich.

 • Przeprowadzać inspekcję kodu ICT

  Dokonywanie regularnego przeglądu i kontroli kodu źródłowego komputera w celu identyfikacji błędów na dowolnym etapie rozwoju oraz poprawy ogólnej jakości oprogramowania.

 • Zarządzać projektem inżynieryjnym

  Zarządzać zasobami projektu inżynieryjnego, budżetem, terminami i zasobami ludzkimi oraz planować harmonogramy, a także wszelkie działania techniczne związane z projektem.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

Source: Sisyphus ODB