Zawód inżynier lotów testowych

Inżynierowie lotów testowych pracują z innymi inżynierami systemów w celu szczegółowego zaplanowania testów i zapewnienia, że zainstalowane są systemy rejestracji dla wymaganych parametrów danych. Analizują dane zebrane podczas lotów próbnych i sporządzają sprawozdania dla poszczególnych faz badania i dla końcowego lotu testowego. Są również odpowiedzialni za bezpieczeństwo operacji testowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria przemysłowa

  Dziedzina inżynierii związana z rozwojem, ulepszaniem i wdrażaniem złożonych procesów i systemów wiedzy, ludzi, sprzętu itp.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Wspólne przepisy w zakresie bezpieczeństwa lotniczego

  Zbiór przepisów i regulacji dotyczących lotnictwa cywilnego na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Zrozumienie przepisów mających na celu ochronę obywateli w lotnictwie cywilnym przez cały czas; upewnianie się, że operatorzy, obywatele i organizacje przestrzegają tych zasad.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Systemy sterowania lotem samolotów

  Znajomość ustawień, cech i sposobu działania systemów sterowania lotem statku powietrznego. Zarządzanie powierzchniami sterowania lotem, elementami sterowania w kokpicie, połączeniami i mechanizmami roboczymi niezbędnymi do sterowania kierunkiem lotu statku powietrznego. Obsługa mechanizmów kontrolnych silnika statku powietrznego w celu zmiany prędkości statku powietrznego.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Procesy produkcji i dystrybucji

  Materiały i techniki wymagane w procesach produkcji i dystrybucji.

 • Meteorologia lotnicza

  Wiedza z zakresu meteorologii lotniczej służąca radzeniu sobie z wpływem pogody na zarządzanie ruchem lotniczym (ATM). Rozumienie, w jaki sposób gruntowne zmiany ciśnienia i temperatury na lotniskach mogą powodować wahania wiatru od przodu i tyłu oraz mogą powodować słabą widoczność. Znajomość meteorologii lotniczej może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na system ATM poprzez zmniejszenie zakłóceń i wynikających z tego problemów związanych z przepływem, utratą przepustowości i dodatkowymi kosztami.

Umiejętności

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Nadzorować pracę układów czujników i układów rejestracyjnych samolotu

  Nadzorować instalację czujników samolotu i systemów rejestrujących podczas testów w locie, aby upewnić się, że spełniają one wymagane parametry danych.

 • Obsługiwać dwukierunkowy system radiowy

  Używać radia, które może odbierać i przesyłać sygnały dźwiękowe, aby komunikować się z podobnymi radioodbiornikami na tej samej częstotliwości, takimi jak telefony komórkowe i krótkofalówki.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Planować próby w locie

  Sporządzać plan próby, opisując każdy lot testowy w celu pomiaru długości startu, prędkości wznoszenia, prędkości przeciągnięcia, zwrotności i zdolności lądowania.

 • Obsługiwać urządzenia radionawigacyjne

  Obsługiwać przyrządy radionawigacyjne, aby określić pozycję samolotu w przestrzeni powietrznej.

 • Zapewniać zgodność samolotu z przepisami

  Zapewniać zgodność wszystkich samolotów ze stosownymi przepisami oraz urzędowe dopuszczenie podzespołów wszystkich elementów i całego wyposażenia.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB