Zawód inżynier mechanik górnictwa

Inżynierowie mechanicy górnictwa sprawują nadzór nad zakupem, instalacją, usuwaniem i konserwacją górniczego sprzętu mechanicznego, w oparciu o ich znajomość specyfikacji mechanicznych. Organizują wymianę i naprawę sprzętu i części mechanicznych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Instrukcje obsługi mechanicznych maszyn górniczych

  Zrozumienie instrukcji producentów dotyczących instalacji i eksploatacji maszyn górniczych. Zrozumienie rysunków schematycznych.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa górniczego

  Przepisy ustawowe, wykonawcze i kodeksy postępowania mające znaczenie dla bezpieczeństwa w działalności wydobywczej.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Geologia

  Ziemia lita, rodzaje skał, struktury i procesy ich zmiany.

 • Wpływ czynników geologicznych na operacje wydobywcze

  Świadomość wpływu czynników geologicznych, takich jak uskoki i ruchy skalne, na działalność wydobywczą.

Umiejętności

 • Konserwować maszyny górnicze

  Przeprowadzać inspekcje i planową konserwację sprzętu górniczego. Wykonywać rutynowe naprawy i wymieniać uszkodzone komponenty. Analizować wyniki badań i interpretować komunikaty dotyczące błędu maszyny. Podejmować działania w zakresie konserwacji, takie jak czyszczenie i smarowanie komponentów.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Nabywać maszyny mechaniczne

  Nabywać odpowiednie maszyny. Badać rynek w celu znalezienia najlepszych maszyn w ramach budżetu oraz prowadzić negocjacje przy zakupie. Prowadzić ewidencję.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Prowadzić rejestr operacji wydobywczych

  Prowadzić ewidencję produkcji górniczej i wydajności zagospodarowania, w tym wydajności maszyn.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Doradzać w kwestii sprzętu górniczego

  Doradzać w kwestii górnictwa i sprzętu górniczego do obróbki minerałów; komunikować się i współpracować z ekspertami w dziedzinie inżynierii.

 • Montować maszyny górnicze

  Montaż, instalowanie i demontowanie wyposażenia górniczego. Wymagana jest wyjątkowa koordynacja pracy oczu i rąk oraz świadomość przestrzenna.

 • Zarządzać procedurami stosowanymi w sytuacjach wyjątkowych

  Szybko reagować w przypadku awarii i uruchamiać zaplanowane procedury awaryjne.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

Source: Sisyphus ODB