Zawód inżynier mechanik - mechanika precyzyjna

Inżynierowie mechanicy w mechanice precyzyjnej projektują procesy, maszyny, osprzęt i inne urządzenia, które mają wyjątkowo niskie tolerancje techniczne, są powtarzalne i stabilne w czasie. Zapewniają budowę i testowanie prototypów oraz zapewniają zgodność projektów ze specyfikacjami systemu i wymogami operacyjnymi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mechanika precyzyjna

  Mechanika precyzyjna to poddyscyplina w inżynierii, która koncentruje się na projektowaniu i opracowywaniu mniejszych maszyn precyzyjnych.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Zarządzanie projektami

  Zrozumienie zarządzania projektem i działań objętych tą dziedziną. Znajomość zmiennych związanych z zarządzaniem projektem, takich jak czas, zasoby, wymogi, terminy i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Inżynieria precyzyjna

  Dyscyplina inżynierii związana z dziedzinami inżynierii elektrycznej, inżynierii elektronicznej, inżynierii oprogramowania, inżynierii optycznej i inżynierii mechanicznej, która zajmuje się opracowaniem urządzeń o bardzo niskich granicach tolerancji.

Umiejętności

 • Zarządzać projektem inżynieryjnym

  Zarządzać zasobami projektu inżynieryjnego, budżetem, terminami i zasobami ludzkimi oraz planować harmonogramy, a także wszelkie działania techniczne związane z projektem.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Interpretować wymogi techniczne

  Analizować, rozumieć i stosować przedstawione informacje dotyczące warunków technicznych.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Source: Sisyphus ODB