Zawód inżynier mechatronik

Inżynierowie mechatronicy projektują i opracowują inteligentne systemy, takie jak urządzenia robotyczne, inteligentne urządzenia gospodarstwa domowego i samoloty, poprzez łączenie technologii z inżynierii mechanicznej, elektronicznej, informatycznej i techniki regulacji. Tworzą plany działania lub przygotowują dokumenty dla części, zespołów lub gotowych produktów przy użyciu oprogramowania, a także nadzorują projekty i zarządzają nimi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Automatyka

  Poddyscyplina inżynierii, skupiająca się na kontrolowaniu zachowania systemów za pomocą czujników i siłowników.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Robotyka

  Dział inżynierii obejmujący projektowanie, działanie, produkcję i stosowanie robotów. Robotyka stanowi część inżynierii mechanicznej, elektrotechniki i informatyki i pokrywa się z mechatroniką i inżynierią automatyki.

 • Mechatronika

  Multidyscyplinarna dziedzina inżynierii, łącząca zasady elektrotechniki, inżynierii telekomunikacyjnej, inżynierii sterowania, inżynierii komputerowej i inżynierii mechanicznej w projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych. Połączenie tych obszarów inżynierii pozwala na zaprojektowanie i rozwój "inteligentnych" urządzeń oraz osiągnięcie optymalnej równowagi między strukturą mechaniczną a sterowaniem.

 • Inżynieria komputerowa

  Dyscyplina inżynierska łącząca informatykę z inżynierią elektryczną w celu opracowywania sprzętu komputerowego i oprogramowania. Inżynieria komputerowa zajmuje się elektroniką, projektowaniem oprogramowania oraz integracją sprzętu i oprogramowania.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Technologia automatyzacji

  Zbiór technologii, które sprawiają, że dany proces, system lub urządzenie działają automatycznie za pomocą systemów sterowania.

Umiejętności

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Gromadzić informacje techniczne

  Stosować systematyczne metody badań i komunikować się z odpowiednimi podmiotami w celu znalezienia konkretnych informacji i oceny wyników badań w celu oszacowania ich znaczenia, powiązanych systemów technicznych i możliwości rozwoju.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Przygotowywać prototypy produkcyjne

  Przygotowywanie wczesnych modeli lub prototypów w celu przetestowania koncepcji i możliwości powielania. Tworzenie prototypów do celów oceny testów przedprodukcyjnych.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Badać literaturę

  Przeprowadzać kompleksowe i systematyczne badania informacji i publikacji na określony temat. Przedstawienie porównawczego podsumowania ewaluacyjnego literatury.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa w kontekstach przemysłowych

  Przestrzegać procedur i norm bezpieczeństwa w kontekstach przemysłowych, głównie w przypadku maszyn.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Opracowywać procedury przeprowadzania testów elektronicznych

  Opracowywać protokoły testowania, aby umożliwić różnorodne analizy systemów elektronicznych, produktów i komponentów.

 • Opracowywać procedury przeprowadzania testów mechatronicznych

  Opracowywanie protokołów badań w celu umożliwienia szeregu analiz mechatronicznych systemów, produktów i części składowych.

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Monitorować zgodność z normami jakości produkcji

  Monitorować normy jakości w procesie produkcyjnym i wykończeniowym.

 • Projektować podzespoły wykorzystywane w automatyce

  Projektować części konstrukcyjne, zespoły, produkty lub systemy, które przyczyniają się do automatyzacji maszyn przemysłowych.

 • Przeprowadzać symulacje mechatronicznych koncepcji projektowych

  Przeprowadzać symulacje mechatronicznych koncepcji projektowych, tworząc modele mechaniczne i przeprowadzając analizę tolerancji.

 • Przeprowadzać analizę kontroli jakości

  Przeprowadzać inspekcje i testy usług, procesów lub produktów w celu oceny jakości.

 • Testować jednostki mechatroniczne

  Testować jednostki mechatroniczne przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Gromadzić i analizować dane. Monitorować i oceniać wydajność systemu i w razie potrzeby podejmować działania.

 • Projektować prototypy

  Projektować prototypy produktów lub części składowych produktów poprzez stosowanie zasad projektowania i inżynierii.

Source: Sisyphus ODB