Zawód inżynier organizacji i planowania produkcji

Inżynierowie organizacji i planowania produkcji dokonują przeglądu i oceny wyników produkcji, przeprowadzają analizę danych i identyfikują niepełne systemy produkcji. Szukają oni rozwiązań długo- lub krótkoterminowych, ulepszeń planowania produkcji i optymalizacji procesu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy produkcji i dystrybucji

  Materiały i techniki wymagane w procesach produkcji i dystrybucji.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Inżynieria przemysłowa

  Dziedzina inżynierii związana z rozwojem, ulepszaniem i wdrażaniem złożonych procesów i systemów wiedzy, ludzi, sprzętu itp.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Oceniać rentowność

  Dokonywanie przeglądu i analizy informacji finansowych oraz wymogów dotyczących projektów, takich jak ocena budżetu, spodziewany obrót oraz ocena ryzyka w celu określenia korzyści i kosztów projektu. Ocena, czy umowa lub projekt zostaną zrealizowane oraz czy potencjalne zyski są warte ryzyka finansowego.

 • Optymalizować produkcję

  Analizować i rozpoznawać mocne i słabe strony rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów; formułować i planować alternatywne rozwiązania.

 • Kontrolować produkcję

  Planować, koordynować i kierować wszystkimi rodzajami działalności produkcyjnej, aby gwarantować, że produkty są wytwarzane na czas, w odpowiednim porządku, w odpowiedniej jakości i składzie, począwszy od przyjmowania towarów aż do wysyłki.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Kierować działaniami na rzecz optymalizacji procesu

  Optymalizacja procesu głównego przy użyciu danych statystycznych. Eksperymenty projektowe na linii produkcyjnej i funkcjonalne modele sterowania procesem.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Source: Sisyphus ODB