Zawód inżynier patentowy

Inżynierowie patentowi doradzają przedsiębiorstwom w zakresie różnych aspektów prawa własności intelektualnej. Analizują wynalazki i badają ich potencjał ekonomiczny. Sprawdzają, czy prawa patentowe zostały już przyznane wynalazkom i czy ich prawa nie zostały naruszone lub złamane.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Badanie rynku

  Procesy, techniki i cele zawarte w pierwszym etapie opracowywania strategii marketingowych, takich jak gromadzenie informacji o klientach oraz definicja segmentów rynkowych i celów.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Terminologia prawnicza

  Specjalne terminy i zwroty stosowane w dziedzinie prawa.

 • Analiza finansowa

  Proces oceny możliwości finansowych, środków i statusu organizacji lub jednostki poprzez analizę sprawozdań finansowych i raportów w celu podejmowania świadomych decyzji gospodarczych lub finansowych.

 • Analiza rynku

  Badania i analiza rynku oraz jej określone metody badawcze.

 • Patenty

  Wyłączne prawa przyznane przez suwerenne państwo wynalazkowi twórcy przez ograniczony okres w zamian za publiczne ujawnienie wynalazku.

Umiejętności

 • Przedstawiać argumenty w przekonujący sposób

  Przedstawiać argumenty podczas negocjacji bądź debaty lub w formie pisemnej w przekonujący sposób, aby uzyskać jak największe poparcie dla sprawy, którą reprezentuje mówca lub autor.

 • Udzielać porad w kwestii wynalazków

  Doradzać wynalazcom i producentom w kwestii tego, czy ich wynalazki będą opatentowane poprzez badanie, czy wynalazek jest nowy, innowacyjny i wykonalny.

 • Zapewniać stosowanie prawa

  Zapewniać przestrzeganie przepisów prawa, a w przypadku ich naruszenia — że podejmowane są odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodności z prawem i egzekwowaniem prawa.

 • Udzielać porad prawnych

  Udzielanie porad klientom w celu zapewnienia, by ich działania były zgodne z prawem, a także w sposób najbardziej korzystny dla ich sytuacji i konkretnego przypadku, takich jak udzielanie informacji, dokumentacji lub porad na temat przebiegu działań wobec klientów, jeżeli chcą oni podjąć działania prawne lub takie działania są przeciwko nim podjęte.

 • Sporządzać opis patentowy

  Sporządzać dokładny opis wynalazku pod względem prawnym.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

Source: Sisyphus ODB