Zawód inżynier pożarnictwa

Inżynierowie pożarnictwa badają, projektują i opracowują innowacyjne rozwiązania mające na celu zapobieganie pożarom oraz ochronę ludzi, terenów przyrodniczych i obszarów miejskich. Proponują odpowiednie materiały do budowy, odzieży lub innych zastosowań oraz projektują systemy wykrywania, których celem jest zapobieganie pożarom lub rozprzestrzenianiu się ognia.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Dyscyplina inżynierii stosowana w celu zapewnienia, że systemy, maszyny i sprzęt działają zgodnie z ustalonymi normami bezpieczeństwa i przepisami prawa, takimi jak przepisy ochrony środowiska.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Systemy przeciwpożarowe

  Urządzenia i systemy stosowane do gaszenia pożarów; klasyfikacja ogniowa i chemia ognia.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  Przepisy prawne, które należy stosować w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

 • Inżynieria przeciwpożarowa

  Stosowanie zasad konstrukcyjnych w projektowaniu i produkcji systemów wykrywania pożarów i zapobiegania im, począwszy od projektowania alarmów pożarowych, po planowanie przestrzenne i projektowanie budynków.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Procedury przeciwpożarowe

  Przepisy dotyczące zapobiegania pożarom i wybuchom oraz stosowane w nich urządzenia, systemy i metody.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Przeprowadzać próby ogniowe

  Przeprowadzać badania różnych materiałów, takich jak materiały budowlane lub transportowe w celu określenia ich parametrów odporności na ogień, takich jak odporność na działanie płomienia, charakterystyka spalania powierzchniowego, stężenie tlenu lub wytwarzanie dymu.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

Source: Sisyphus ODB