Zawód inżynier pożarnictwa

Inżynierowie pożarnictwa badają, projektują i opracowują innowacyjne rozwiązania mające na celu zapobieganie pożarom oraz ochronę ludzi, terenów przyrodniczych i obszarów miejskich. Proponują odpowiednie materiały do budowy, odzieży lub innych zastosowań oraz projektują systemy wykrywania, których celem jest zapobieganie pożarom lub rozprzestrzenianiu się ognia.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  Dyscyplina inżynierii stosowana w celu zapewnienia, że systemy, maszyny i sprzęt działają zgodnie z ustalonymi normami bezpieczeństwa i przepisami prawa, takimi jak przepisy ochrony środowiska.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Systemy przeciwpożarowe

  Urządzenia i systemy stosowane do gaszenia pożarów; klasyfikacja ogniowa i chemia ognia.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  Przepisy prawne, które należy stosować w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

 • Inżynieria przeciwpożarowa

  Stosowanie zasad konstrukcyjnych w projektowaniu i produkcji systemów wykrywania pożarów i zapobiegania im, począwszy od projektowania alarmów pożarowych, po planowanie przestrzenne i projektowanie budynków.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Procedury przeciwpożarowe

  Przepisy dotyczące zapobiegania pożarom i wybuchom oraz stosowane w nich urządzenia, systemy i metody.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Przeprowadzać próby ogniowe

  Przeprowadzać badania różnych materiałów, takich jak materiały budowlane lub transportowe w celu określenia ich parametrów odporności na ogień, takich jak odporność na działanie płomienia, charakterystyka spalania powierzchniowego, stężenie tlenu lub wytwarzanie dymu.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

Source: Sisyphus ODB