Zawód inżynier procesu

Inżynierowie procesu stosują koncepcje inżynieryjne w celu poprawy wszystkich rodzajów procesów produkcji i wytwarzania pod względem wydajności i produktywności. Oceniają zmienne i ograniczenia występujące w ramach określonych procesów oraz przedstawiają rozwiązania inżynieryjne w celu ich optymalizacji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Zarządzanie projektami

  Zrozumienie zarządzania projektem i działań objętych tą dziedziną. Znajomość zmiennych związanych z zarządzaniem projektem, takich jak czas, zasoby, wymogi, terminy i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

Umiejętności

 • Stosować zaawansowane techniki produkcyjne

  Poprawiać wskaźniki produkcji, sprawność i wydajność oraz optymalizować koszty i zmiany produktów i procesów z wykorzystaniem odpowiednich zaawansowanych, innowacyjnych i najnowocześniejszych technologii.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Interpretować wymogi techniczne

  Analizować, rozumieć i stosować przedstawione informacje dotyczące warunków technicznych.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Zarządzać projektem inżynieryjnym

  Zarządzać zasobami projektu inżynieryjnego, budżetem, terminami i zasobami ludzkimi oraz planować harmonogramy, a także wszelkie działania techniczne związane z projektem.

 • Analizować procesy produkcyjne pod kątem ich udoskonalenia

  Analizować procesy produkcyjne prowadzące do udoskonaleń. Analizować w celu zmniejszenia strat produkcyjnych i ogólnych kosztów produkcji.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

Source: Sisyphus ODB