Zawód inżynier produkcji żywności

Inżynierowie produkcji żywności sprawują nadzór nad potrzebami elektrycznymi i mechanicznymi urządzeń i maszyn wymaganych w procesie produkcji żywności lub napojów. Dążą oni do maksymalizacji wydajności elektrowni poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy, dobrych praktyk wytwarzania, przestrzegania zasad higieny i rutynowej konserwacji maszyn i urządzeń.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przechowywanie żywności

  Odpowiednie warunki i metody przechowywania żywności w celu zapobiegania jej psuciu, biorąc pod uwagę wilgotność, światło, temperaturę i inne czynniki środowiskowe.

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

Umiejętności

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Opracowywać układ zakładów przetwórstwa żywności

  Projektować układ zakładów, w tym źródeł i sprzętu dla przemysłu spożywczego, tak aby można było je łatwo dostosować do asortymentu produktów i stosowanych technologii. Uwzględniać aspekty środowiskowe i ekonomiczne.

 • Przeciwdziałać marnotrawstwu zasobów

  Oceniać i identyfikować szanse skuteczniejszego wykorzystywania zasobów w sposób ciągły w celu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Monitorować stan urządzeń

  Monitorowanie urządzeń oznacza obserwowanie wskaźników, tarcz oraz ekranów, aby upewnić się, że maszyna działa.

 • Rozmontowywać sprzęt

  Rozmontowywać sprzęt przy użyciu narzędzi ręcznych w celu czyszczenia urządzeń i wykonywania regularnej konserwacji.

 • Dezagregować plan produkcji

  Dzielić plan produkcji na plany dzienne, tygodniowe i miesięczne z jasno określonymi celami i wskaźnikami.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • śledzić zmiany w przepisach

  Posiadać aktualną wiedzę na temat obecnych przepisów i stosować tę wiedzę w poszczególnych sektorach.

 • Zarządzać działaniami naprawczymi

  Wdrażać plany działań naprawczych i plany ciągłego doskonalenia na podstawie audytów wewnętrznych i audytów stron trzecich w celu osiągnięcia wskaźników bezpieczeństwa żywności i jakości przy zachowaniu uzgodnionych ram czasowych.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • śledzić innowacje w sektorze produkcji żywności

  Najnowsze innowacyjne produkty i technologie służące do przetwarzania, konserwowania, pakowania i ulepszania produktów spożywczych.

 • Zarządzać wszystkimi działaniami w zakresie inżynierii procesów

  Zarządzać wszystkimi działaniami związanymi z inżynierią procesów w zakładzie, śledzić konserwację, ulepszenia i wymogi dotyczące efektywnej produkcji.

 • Opracowywać procedury produkcji żywności

  Opracowywać procesy i techniki produkcji lub konserwacji żywności. Angażować się w projektowanie, rozwój, budowę i eksploatację przemysłowych procesów i technik produkcji żywności.

Source: Sisyphus ODB