Zawód inżynier-projektant podstacji

Inżynierowie-projektanci podstacji projektują podstacje średniego i wysokiego napięcia, wykorzystywane do przesyłania, dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej. Opracowują metody efektywnego funkcjonowania procesu energetycznego i zapewniają zgodność z normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wyładowanie elektryczne

  Właściwości i zastosowania wyładowań elektrycznych, w tym napięcie i elektrody.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Podstawy związane z układami elektrycznymi

  Energia elektryczna jest wytwarzana podczas przepływu prądu elektrycznego wzdłuż przewodnika. Wiąże się ona z ruchem wolnych elektronów między atomami. Im więcej wolnych elektronów występuje w materiale, tym lepszym jest on przewodnikiem. Trzy główne parametry energii elektrycznej to napięcie, prąd (w amperach) oraz opór (w ohmach).

 • Prąd elektryczny

  Przepływ ładunku elektrycznego, przenoszonego przez elektrony lub jony w środowisku takim jak elektrolit lub plazma.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa energii elektrycznej

  Zgodność ze środkami bezpieczeństwa, które muszą zostać podjęte podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji konstrukcji i wyposażenia, działających przy wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, takich jak odpowiednie narzędzia bezpieczeństwa, procedury obsługi urządzeń i działania prewencyjne.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Zużycie energii elektrycznej

  Różne czynniki, które są związane z obliczaniem i oszacowaniem zużycia energii elektrycznej w mieszkaniu lub budynku oraz metody, w których można obniżyć zużycie energii elektrycznej lub sprawić, aby było ono bardziej efektywne.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Projektować systemy elektroenergetyczne

  Budowa elektrowni, systemów dystrybucji oraz systemów i linii przesyłowych w celu uzyskania energii i nowych technologii tam, gdzie jest to konieczne. Korzystanie z zaawansowanych technologicznie urządzeń, prowadzenie badań, konserwacji i napraw w celu utrzymania funkcjonowania tych systemów. Dalsze projektowanie i planowanie budowy wszelkiego rodzaju budynków.

 • Zapewniać bezpieczeństwo operacji związanych z mocą elektryczną

  Monitorować i kontrolować działania w zakresie systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w celu zapewnienia kontroli i zapobiegania poważnym zagrożeniom, takim jak ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia mienia i sprzętu oraz niestabilność przesyłu lub dystrybucji.

 • Zarządzać projektem inżynieryjnym

  Zarządzać zasobami projektu inżynieryjnego, budżetem, terminami i zasobami ludzkimi oraz planować harmonogramy, a także wszelkie działania techniczne związane z projektem.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Tworzyć rysunki w programie AutoCAD

  Tworzyć rysunki powykonawcze obiektów miejskich w programie AutoCAD.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Przeprowadzać obliczenia elektryczne

  Określić rodzaj, rozmiar i liczbę elementów sprzętu elektrycznego dla danego obszaru dystrybucji, wykonując złożone obliczenia elektryczne. Są one przeznaczone do takich instrumentów, jak transformatory, wyłączniki, przełączniki i odgromniki.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Przeprowadzać inspekcje obiektów zakładowych

  Przeprowadzać inspekcje na terenie ewentualnej budowy instalacji dystrybucyjnych poprzez pomiar i interpretację różnych danych i obliczeń przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Sprawdzać, czy roboty w terenie są zgodne z planami i specyfikacjami.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Obsługiwać elektroniczne narzędzia pomiarowe

  Obsługa szerokiej gamy urządzeń do pomiaru właściwości elektronicznych elementów systemu, takich jak licznik mocy optycznej, licznik poboru mocy światłowodowej, cyfrowy licznik mocy i liczniki komorowe.

Source: Sisyphus ODB