Zawód inżynier projektant układów scalonych

Inżynierowie projektanci układów scalonych projektują schematy układów scalonych zgodnie z podstawami inżynierii elektroniki. Używają oprogramowania do tworzenia schematów i diagramów projektowania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Układy scalone

  Elementy elektroniczne wykonane z zespołu obwodów elektronicznych umieszczonych na materiale półprzewodnikowym, takich jak krzem. Układy scalone (IC) mogą zawierać miliardy komponentów elektronicznych w skali mikro i stanowią jeden z podstawowych elementów urządzeń elektronicznych.

 • Normy dotyczące sprzętu elektronicznego

  Krajowe i międzynarodowe normy i przepisy dotyczące jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowania i wytwarzania sprzętu elektronicznego i jego komponentów, takich jak półprzewodniki i płytki obwodów drukowanych.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Półprzewodniki

  Półprzewodniki są niezbędnymi komponentami obwodów elektronicznych i łączą właściwości zarówno izolatorów, takich jak szkło, jak i przewodników, takich jak miedź. Większość półprzewodników to kryształy wykonane z krzemu lub germanu. Po wprowadzeniu innych pierwiastków do kryształu poprzez domieszkowanie, kryształy zamieniają się w półprzewodniki. Zależnie od ilości elektronów wytwarzanych w procesie domieszkowania, kryształy zamieniają się w półprzewodniki typu N lub półprzewodniki typu P.

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Rodzaje układów scalonych

  Rodzaje układów scalonych (IC), takie jak analogowe układy scalone, cyfrowe układy scalone oraz układy scalone o sygnale mieszanym.

 • Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo

  Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu tworzenia, modyfikowania, analizy lub optymalizacji projektu.

 • Elektroniczne części składowe

  Urządzenia i elementy składowe, które można znaleźć w systemach elektronicznych. Urządzenia te mogą sięgać od prostych elementów, takich jak wzmacniacze i oscylatory, do bardziej złożonych pakietów zintegrowanych, takich jak układy scalone i płytki obwodów drukowanych.

Umiejętności

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Projektować układy scalone

  Projektować i rysować układy scalone (IC) lub półprzewodniki, takie jak mikroczipy, stosowane w produktach elektronicznych. Integrować wszystkie niezbędne elementy, takie jak diody, tranzystory i rezystory. Zwracać uwagę na konstrukcję sygnałów wejściowych, wyjściowych i dostępność zasilania.

 • Dostosowywać projekty

  Edytować rysunki, schematy i wersje robocze zgodnie ze specyfikacjami.

 • Pośredniczyć w kontaktach z inżynierami

  Współpracować z inżynierami w celu zapewnienia wspólnego zrozumienia i omówienia projektowania, opracowywania i ulepszania produktów.

 • Tworzyć plany techniczne

  Tworzyć szczegółowe plany techniczne maszyn, urządzeń, narzędzi i innych produktów.

 • Projektować układy elektroniczne

  Projektować szkice i plany układów elektronicznych, produktów i części składowych wykorzystujących oprogramowanie i sprzęt komputerowy pomagający w projektowaniu komputerowym (CAD). Przeprowadzać symulację w sposób umożliwiający dokonanie oceny żywotności produktu, aby parametry fizyczne mogły zostać zbadane przed rzeczywistym skonstruowaniem produktu.

 • Korzystać z oprogramowania CAD

  Używać systemów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu wspomagania tworzenia, modyfikacji, analizy lub optymalizacji projektu.

Source: Sisyphus ODB