Zawód inżynier przedsprzedaży technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Inżynierowie przedsprzedaży technologii informacyjno-telekomunikacyjnych są czynnymi uczestnikami i zarządzającymi etapu oceny TIK w procesie sprzedaży, współpracując z zespołem ds. sprzedaży. Zapewniają doradztwo techniczne dla pracowników zajmujących się przedsprzedażą oraz planują i modyfikują konfiguracje TIK produktów w celu spełnienia wymogów klienta. Wykorzystują dodatkowe możliwości rozwoju działalności gospodarczej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Rozwiązania business intelligence

  Narzędzia wykorzystywane do przekształcania dużych ilości surowych danych w istotne i przydatne informacje biznesowe.

 • Techniki sprzedaży w sektorze ICT

  Praktyki stosowane w sektorze ICT w celu promowania i sprzedaży produktów, usług lub aplikacji, takich jak SPIN Selling, Conceptual Selling i SNAP Selling.

 • Segmentacja klientów

  Proces polegający na podziale rynku docelowego na określone grupy konsumentów do dalszej analizy rynku.

Umiejętności

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Stosować zasady zarządzania konfliktami

  Przejąć odpowiedzialność za rozpatrywanie wszystkich skarg i sporów, wykazując empatię i zrozumienie w celu osiągnięcia rozwiązania. Być w pełni świadomym wszystkich protokołów i procedur odpowiedzialności społecznej oraz być w stanie profesjonalnie radzić sobie z sytuacją hazardową z dojrzałością i empatią.

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Być na bieżąco z wiedzą o produktach

  Gromadzić najnowsze informacje na temat zmian związanych z istniejącymi lub obsługiwanymi produktami, metodami oraz technikami.

 • Opracowywać strategie generowania zysków

  Opracowywanie metod, za pomocą których przedsiębiorstwo wprowadza na rynek i sprzedaje produkt lub usługę w celu generowania dochodów.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Przygotowywać sprawozdania techniczne

  Przygotowywać sprawozdania techniczne, które opisują wyniki i procesy badań naukowych lub technicznych, bądź oceniają ich postępy. Sprawozdania te pomagają badaczom na bieżąco śledzić najnowsze ustalenia.

Source: Sisyphus ODB