Zawód inżynier robotyki

Inżynierowie robotyki projektują i opracowują zrobotyzowane urządzenia i aplikacje w połączeniu z zasadami inżynierii mechanicznej. Stosują oni z góry ustalone wzory i aktualną sytuację w celu udoskonalenia lub opracowania systemów, maszyn i urządzeń. Łączą kilka dziedzin wiedzy, takich jak informatyka, inżynieria i elektronika, na potrzeby rozwoju nowych zastosowań inżynieryjnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Robotyka

  Dział inżynierii obejmujący projektowanie, działanie, produkcję i stosowanie robotów. Robotyka stanowi część inżynierii mechanicznej, elektrotechniki i informatyki i pokrywa się z mechatroniką i inżynierią automatyki.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Elementy zautomatyzowane

  Części, które można znaleźć w systemach robotyki, takie jak mikroprocesory, części elektroniczne, czujniki, płytki obwodów, urządzenia kodujące, serwomotory, sterowniki, elementy pneumatyki lub mechanizmy hydrauliczne.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

Umiejętności

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Oceniać rentowność

  Dokonywanie przeglądu i analizy informacji finansowych oraz wymogów dotyczących projektów, takich jak ocena budżetu, spodziewany obrót oraz ocena ryzyka w celu określenia korzyści i kosztów projektu. Ocena, czy umowa lub projekt zostaną zrealizowane oraz czy potencjalne zyski są warte ryzyka finansowego.

 • Sporządzać studium wykonalności

  Przeprowadzać ocenę potencjału projektu, planu, propozycji lub nowego pomysłu. Opracowywać standardowe badanie oparte na szeroko zakrojonym dochodzeniu i badaniach wspierających proces podejmowania decyzji.

 • Projektować podzespoły wykorzystywane w automatyce

  Projektować części konstrukcyjne, zespoły, produkty lub systemy, które przyczyniają się do automatyzacji maszyn przemysłowych.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Source: Sisyphus ODB