Zawód inżynier spawalnik

Inżynierowie spawalnicy badają i opracowują optymalne efektywne techniki spawania i projektują odpowiedni, równie wydajny sprzęt do pomocy w spawaniu. Prowadzą również kontrolę jakości i oceniają procedury kontrolne w odniesieniu do spawania. Inżynierowie spawalnicy posiadają zaawansowaną wiedzę i istotne zrozumienie na temat stosowania technologii spawania. Są w stanie zarządzać wysokimi złożonymi działaniami technicznymi i zawodowymi lub projektami w zakresie spawania, a jednocześnie wziąć na siebie odpowiedzialność za proces decyzyjny.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Rodzaje metalu

  Właściwości, specyfikacje, zastosowania i reakcje w zakresie różnych procesów produkcji wyrobów z różnych rodzajów metali, takich jak stal, aluminium, mosiądz, miedź i inne.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Inżynieria przemysłowa

  Dziedzina inżynierii związana z rozwojem, ulepszaniem i wdrażaniem złożonych procesów i systemów wiedzy, ludzi, sprzętu itp.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Procesy produkcji i dystrybucji

  Materiały i techniki wymagane w procesach produkcji i dystrybucji.

 • Techniki spawania

  Różne metody spawania elementów metalowych przy użyciu różnych urządzeń, takie jak spawanie tlenem i acetylenem, spawanie łukowe w osłonie gazowej i spawanie w osłonie gazu obojętnego nietopliwą elektrodą wolframową.

Umiejętności

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Obsługiwać tlenowo-paliwowy palnik do spawania

  Bezpiecznie obsługiwać palnik tnący wykorzystujący oksyacetylen do realizacji zadań spawalniczych przy obrabianym przedmiocie.

 • Kontrolować proces spawania

  Kontrolować i zapewniać jakość spawanych metali przy użyciu różnych technik testowych.

 • Zapewniać zgodność z wymogami prawnymi

  Zapewnienie spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Sięgać do zasobów technicznych

  Odczytywanie i interpretowanie zasobów technicznych, takich jak rysunki cyfrowe lub papierowe oraz dane dotyczące regulacji w celu prawidłowego zainstalowania maszyny lub narzędzia pracy lub montażu urządzeń mechanicznych.

 • Obsługiwać sprzęt spawalniczy

  Używać sprzętu spawalniczego do topienia i łączenia elementów metalowych lub stalowych; w trakcie pracy nosić okulary ochronne.

 • Opracowywać nowe techniki spawania

  Projektować i optymalizować nowe techniki spawania elementów metalowych; opracowywać rozwiązania problemu spawania po przeprowadzeniu badań nad materią. Uwzględniać właściwości materiałów spawalniczych i sprzętu.

 • Dobierać spoiwo

  Wybrać optymalny metal używany do łączenia metali, taki jak cynk, ołów lub miedzie, w szczególności do spawania, lutowania miękkiego lub twardego.

 • Objaśniać kwestie techniczne

  Jasno i zwięźle wyjaśniać szczegóły techniczne klientom nietechnicznym, zainteresowanym stronom lub wszelkim innym zainteresowanym osobom.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Przygotowywać prototypy produkcyjne

  Przygotowywanie wczesnych modeli lub prototypów w celu przetestowania koncepcji i możliwości powielania. Tworzenie prototypów do celów oceny testów przedprodukcyjnych.

 • Obsługiwać sprzęt do lutowania

  Używać sprzęt do lutowania do roztapiania i łączenia elementów metalowych lub stalowych, takich jak pistolet lutowniczy, lampa lutownicza, gazowa kolba lutownicza i inne.

 • Stosować techniki spawania łukowego

  Stosować i pracować z użyciem różnych technik w procesie spawania łukiem, takich jak spawanie łukowe w osłonie metali, spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych, spawanie łukiem krytym, spawanie łukiem rdzeniowym i inne.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Badać techniki spawania

  Korzystać z szerokiej sieci, aby dowiedzieć się o różnych istniejących technikach spawania elementów metalowych, ich właściwościach i zastosowaniach.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Tworzyć szkice projektowe

  Tworzyć szkice projektowe obrazów pomocnych w tworzeniu i komunikowaniu koncepcji projektowych.

 • Wykrywać niedoskonałości w wyrobach metalowych

  Obserwować i identyfikować różnego rodzaju niedoskonałości elementów metalowych oraz produktów gotowych. Rozpoznawać najlepiej dopasowany sposób rozwiązania problemu, który może być spowodowany korozją, rdzą, pęknięciami, przeciekami i innymi oznakami zużycia.

Source: Sisyphus ODB