Zawód inżynier technologii satelitarnych

Inżynierowie technologii satelitarnych opracowują, testują i nadzorują produkcję systemów i programów satelitarnych. Mogą również opracowywać programy komputerowe, gromadzić i przekazywać dane badawcze oraz testować systemy satelitarne. Inżynierowie technologii satelitarnych mogą również opracować systemy dowodzenia i kontroli satelitów. Monitorują oni satelity i składają sprawozdania na temat zachowania satelity na orbicie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Procesy produkcji i dystrybucji

  Materiały i techniki wymagane w procesach produkcji i dystrybucji.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Parametry eksploatacyjne globalnego systemu nawigacji satelitarnej

  Znajomość parametrów eksploatacyjnych globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) oraz wymogów, które system GNSS powinien posiadać w określonych warunkach.

 • Inżynieria przemysłowa

  Dziedzina inżynierii związana z rozwojem, ulepszaniem i wdrażaniem złożonych procesów i systemów wiedzy, ludzi, sprzętu itp.

 • Satelity geostacjonarne

  Wiedza na temat satelitów geostacjonarnych i ich funkcjonowania; ruch w tym samym kierunku co obrót Ziemi. Wiedza w zakresie sposobów, w jakie są wykorzystywane do celów telekomunikacyjnych i komercyjnych.

 • Bezzałogowy system powietrzny

  Systemy stosowane do zdalnego sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi przez komputery pokładowe lub przez pilota na ziemi lub w powietrzu.

 • Wysyłanie satelitów na orbitę

  Znajomość różnych procedur, faz i wymogów dotyczących wynoszenia satelitów na orbitę.

 • Rodzaje satelitów

  Znajomość różnych istniejących satelitów i ich odmiennych funkcji. Znajomość różnych rodzajów satelitów wykorzystywanych do komunikacji, transmisji strumieniowej, obserwacji i badań naukowych.

 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna

  Dyscyplina inżynieryjna łącząca różne technologie i dyscypliny inżynieryjne, takie jak elektronika lotnicza, materiałoznawstwo i aerodynamika w celu projektowania, opracowywania i wytwarzania statków powietrznych, kosmicznych, rakiet i satelitów.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Monitorować satelity

  Analizowanie systemów naziemnych i badanie wszelkich nietypowych zachowań satelitów. Opracowywanie właściwych środków korygujących i wprowadzanie ich w życie w razie potrzeby.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

Source: Sisyphus ODB