Zawód inżynier włókiennik

Inżynierowie włókiennicy opracowują i nadzorują systemy produkcji wyrobów włókienniczych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Technologia wyplatania

  Rozwój, wymogi produkcyjne, właściwości i ocena plecionych tkanin.

 • Zarządzanie portfelem w produkcji materiałów włókienniczych oraz konfekcji

  Proces zarządzania zespołami i projektami w dziedzinie rozwoju wyrobów włókienniczych i odzieżowych.

 • Właściwości tkanin

  Wpływ składu chemicznego i układu molekularnego przędzy, właściwości włókien oraz struktury tkaniny na fizyczne właściwości tkanin; różne rodzaje włókien, ich właściwości fizyczne i chemiczne oraz różne właściwości materiału; materiały stosowane w różnych procesach i wpływ na przetwarzane materiały. 

 • Badania i rozwój w sektorze włókienniczym

  Opracowanie nowych koncepcji poprzez wykorzystanie metod naukowych i innych metod badań stosowanych.

 • Technologia nanoszenia nadruków na wyroby włókiennicze

  Dodawanie koloru na materiały tekstylne stopniowo, zgodnie z zaprojektowanym wzorem. Procesy nanoszenia kolorowych wzorów na materiały włókiennicze przy użyciu maszyn i technik drukarskich (sitodruk obrotowy bądź płaski lub inne, tłoczenie na gorąco, metody atramentowe itp.).

 • Technologia maszyn do przędzenia włókien odcinkowych

  Technologie, działania, monitorowanie i konserwacja maszyn podczas przędzenia.

 • Zdrowie i bezpieczeństwo w przemyśle włókienniczym

  Wymogi, zasady i zastosowania środków bezpieczeństwa i higieny w przemyśle włókienniczym.

 • Wyzwania w przemyśle włókienniczym

  Cele wydajnościowe i problemy środowiskowe związane z wyzwaniami w branży włókienniczej.

 • Technologie włókiennicze

  Technologie włókiennicze wykorzystywane w projektowaniu, produkcji i ocenie właściwości materiałów włókienniczych.

Umiejętności

 • Dokonywać pomiaru przędzy

  Być w stanie zmierzyć długość i masę przędzy, aby ocenić jakość niedoprzędu, taśmy i przędzy w różnych systemach pomiarowych. Można również konwertować na różne systemy numeracji, takie jak tex, Nm, Ne, denier itp.

 • Rozróżniać tkaniny

  Rozróżniać tekstylia w celu ustalenia różnic między nimi. Oceniać tekstylia na podstawie ich cech i zastosowania w produkcji odzieży.

 • Wytwarzać wyroby z włókien odcinkowych

  Wykonywać operację, monitorowanie i konserwację maszyn oraz procesów w celu wytwarzania nietkanych artykułów ciętych, utrzymując wydajność i produktywność na wysokim poziomie.

 • Wytwarzać tkaniny

  Wykonywać operację, monitorowanie i konserwację maszyn oraz procesów w celu wytwarzania tkanin.

 • Zapewniać zgodność ze standardami pracy

  Utrzymywać zgodność ze standardami pracy w celu usprawniania i poszerzania zakresu umiejętności i metod pracy.

 • Wytwarzać przędzę z włókien odcinkowych

  Wykonywać operację, monitorowanie i konserwację maszyn oraz procesów w celu wytwarzania przędzy z włókien odcinkowych.

 • Wytwarzać wyroby plecione

  Wykonywać działania, monitorować i konserwować maszyny i procesy wytwarzania wyrobów plecionych przy zachowaniu efektywności i wydajności na wysokim poziomie.

 • Korzystać z techniki włókienniczej przy produkcji wyrobów wytwarzanych ręcznie

  Korzystać z techniki włókienniczej przy produkcji wyrobów wytwarzanych ręcznie, takich jak dywany, gobeliny, hafty, koronki, jedwabne nadruki, odzież itp.

 • Oceniać właściwości materiałów włókienniczych

  Oceniać materiały włókiennicze i ich właściwości w celu produkcji wyrobów zgodnie ze specyfikacjami.

 • Rozróżniać akcesoria

  Rozróżnianie akcesoriów w celu ustalenia różnic między nimi. Oceniać akcesoria na podstawie ich cech i zastosowania w produkcji odzieży.

 • Wytwarzać dzianiny

  Obsługiwać, monitorować i konserwować maszyny i procesy służące do wytwarzania dzianin w celu utrzymania wysokiego poziomu wydajności i produktywności.

 • Wykonywać czynności związane z testowaniem wyrobów włókienniczych

  Przygotowanie do badań i oceny materiałów włókienniczych, gromadzenie próbek do badań, prowadzenie i rejestrowanie badań, zatwierdzanie danych i przedstawianie wyników.

 • Kontrolować proces produkcji wyrobów włókienniczych

  Planować i monitorować produkcję tekstylną dla uzyskania kontroli z zamiarem poprawy jakości, wydajności i czasu dostawy.

 • Szukać usprawnień w bieżących działaniach

  Szukać ulepszeń i prezentować innowacyjne rozwiązania, kreatywność i alternatywny sposób myślenia w celu opracowania nowych technologii, metod lub pomysłów oraz odpowiedzi na problemy związane z pracą.

 • Przerabiać włókna tekstylne na taśmy przędzy

  Przerabiać włókna tekstylne w taśmy redukcyjne, pracując w procesie otwierania, zgrzeblenia i redukcji.

 • Wytwarzać wyroby z włókien ciągłych

  Wykonywać operacje, monitorowanie i konserwację maszyn i procesów w celu wytwarzania produktów włókninowych, utrzymując wydajność i produktywność na wysokim poziomie.

 • Opracowywać specyfikacje technicznych materiałów włókienniczych

  Opracowywać specyfikacje produktów technicznych na bazie włókien o właściwościach funkcjonalnych.

 • Wytwarzać teksturowaną przędzę z włókien ciągłych

  Obsługiwać, monitorować konserwować maszyny i procesy celem wytwarzania teksturowanej przędzy z włókien ciągłych.

 • Przygotowywać maszyny do tkania wątkowego

  Przygotowywać maszyny do tkania wątkowego. Działania związane z przygotowaniem do procesu tkania wątkowego, tkania według specyfikacji oraz utrzymania czystości i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 • Wytwarzać włókna sztuczne

  Wykonywać operację, monitorowanie i konserwację maszyn oraz procesów w celu wytwarzania sztucznych włókien, zapewniając, że produkt spełnia wymagane specyfikacje, utrzymując wydajność i produktywność na wysokim poziomie.

Source: Sisyphus ODB