Zawód instruktor nauki jazdy motorem

Instruktorzy nauki jazdy motorem uczą kursantów teorii i praktyki kierowania motocyklem w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Pomagają oni kursantom w rozwijaniu umiejętności potrzebnych do jazdy i przygotowują ich do egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mechaniczne podzespoły pojazdów

  Znajomość elementów mechanicznych używanych w pojazdach oraz identyfikacja i usuwanie potencjalnych usterek.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

Umiejętności

 • Zapewniać operacyjność pojazdów

  Utrzymywać pojazd w czystości i odpowiednim stanie technicznym. Zapewniać regularną konserwację pojazdu i w stosownych przypadkach przedstawiać ważne oficjalne dokumenty, takie jak licencje i zezwolenia.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Prowadzić pojazdy dwukołowe

  Prowadzenie pojazdów dwukołowych, takich jak rowery i motocykle, w celu wykonywania różnych zadań związanych z przewozem towarów i pasażerów.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Parkować pojazdy

  Parkować pojazdy z napędem silnikowym bez naruszania integralności pojazdów i bezpieczeństwa ludzi.

 • Zapewniać pojazdy wyposażone w sprzęty ułatwiające dostęp

  Zapewniać, aby pojazd był wyposażony w urządzenia ułatwiające dostęp, takie jak podnośniki dla pasażerów, pasy bezpieczeństwa, mocowania do wózków inwalidzkich lub taśmy tkane.

 • Prowadzić praktyczne zajęcia nauki jazdy

  Nauczanie w zakresie praktycznego kierowania pojazdem, takim jak autobus, taksówka, samochód ciężarowy, motocykl lub ciągnik, wykonywanie czynności mechanicznych na drogach o małym natężeniu ruchu oraz promowanie prowadzenia pojazdu z antycypacją. Zrozumienie trudności ucznia i powtarzanie etapów nauczania, dopóki dany uczeń nie czuje się swobodnie. Planowanie tras na różnych rodzajach dróg, w godzinach szczytu lub w nocy.

 • Zachęcać uczniów do doceniania własnych osiągnięć

  Zachęcać uczniów do docenienia własnych osiągnięć i działań na rzecz zwiększenia zaufania i rozwoju edukacyjnego.

 • Prowadzić pojazdy

  Być w stanie prowadzić pojazdy; posiadać odpowiedni rodzaj prawa jazdy zgodnie z typem używanego pojazdu silnikowego.

 • Interpretować sygnalizację świetlną

  Stosować się do sygnalizacji świetlnej i warunków na drodze oraz ograniczeń prędkości, zwracając uwagę na znajdujących się w pobliżu użytkowników drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Interpretować sygnalizację świetlną i stosować się do niej.

 • Wykazywać się zrozumieniem dla sytuacji uczniów

  Brać pod uwagę osobistą sytuację uczniów podczas nauczania, okazywać empatię i szacunek.

 • Prowadzić pojazd w sposób defensywny

  Prowadzić pojazd w sposób defensywny, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo na drodze i zaoszczędzić czas i pieniądze oraz chronić życie; przewidywać działania innych użytkowników dróg.

 • Diagnozować problemy związane z pojazdami

  Diagnozować problemy z pojazdami i oceniać zakres pracy i koszty niezbędne do rozwiązania tych problemów.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Dostosowywać się do nowych technologii stosowanych w samochodach

  Dostosowywać się do nowych technologii wykorzystywanych w samochodach; znać działanie systemów oraz wykrywać i usuwać usterki.

 • Kontrolować sprawność pojazdu

  Rozumieć i przewidywać działanie i zachowanie się pojazdu. Rozumieć pojęcia takie jak stabilność boczna, przyspieszenie i droga hamowania.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

Source: Sisyphus ODB