Zawód instruktor personelu pokładowego

Instruktorzy personelu pokładowego uczą stażystów wszystkich spraw dotyczących operacji w kabinie lotniczej. Uczą, w zależności od typu samolotu, czynności przeprowadzanych na pokładzie samolotu, kontroli przed lotem i po jego zakończeniu, procedur bezpieczeństwa, sprzętu roboczego oraz procedur i formalności związanych z obsługą klienta.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procedury przedstartowe dla lotów według przepisów IFR

  Rozumienie czynności wykonywanych przed lotem podczas przygotowywania lotu IFR; zapoznanie się z podręcznikiem lotu i zrozumienie go.

 • Wspólne przepisy w zakresie bezpieczeństwa lotniczego

  Zbiór przepisów i regulacji dotyczących lotnictwa cywilnego na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Zrozumienie przepisów mających na celu ochronę obywateli w lotnictwie cywilnym przez cały czas; upewnianie się, że operatorzy, obywatele i organizacje przestrzegają tych zasad.

 • Pedagogika

  Dyscyplina, która dotyczy teorii i praktyki kształcenia, w tym różne metody instruktażowe dotyczące kształcenia osób lub grup.

Umiejętności

 • Uczyć załogę lotniczą procedur obowiązujących na pokładzie

  Nauczanie procedur i protokołów stosowanych w kabinach samolotów i statków powietrznych.

 • Analizować sprawozdania pisemne dotyczące pracy

  Zapoznawać się ze sprawozdaniami z pracy i rozumieć je, analizując treść sprawozdań i stosując ustalenia w codziennej pracy.

 • Przeprowadzać rutynowe kontrole operacji lotniczych

  Przeprowadzać kontrole przed lotem i w jego trakcie: przeprowadzać kontrole przed lotem i podczas lotu w zakresie osiągów statków powietrznych, tras i zużycia paliwa, dostępności pasów startowych, ograniczeń przestrzeni powietrznej itp.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Wydawać polecenia pracownikom

  Wydawać polecenia podwładnym, stosując różne techniki komunikacyjne. Dostosowywać styl komunikacji do odbiorców docelowych w celu przekazania instrukcji zgodnie z zamierzeniami.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Przygotowywać egzaminy kończące kursy zawodowe

  Przygotowywanie egzaminów, w których bada się zarówno teoretyczną, jak i praktyczną znajomość treści i procedur przekazywanych w trakcie kursu lub programu nauczania. Przygotowywanie egzaminów, w ramach których ocenia się najważniejsze informacje, które stażyści powinni uzyskać poprzez uczestnictwo w kursie.

 • Zaspokajać potrzeby klientów

  Komunikować się z klientami i dbać o ich zadowolenie.

 • Objaśniać kwestie techniczne

  Jasno i zwięźle wyjaśniać szczegóły techniczne klientom nietechnicznym, zainteresowanym stronom lub wszelkim innym zainteresowanym osobom.

 • Oceniać programy edukacyjne

  Oceniać bieżące programy szkoleniowe i doradzać w sprawie potencjalnej optymalizacji.

 • Egzaminować praktykantów

  Egzaminować stażystów i studentów z ich praktycznej wiedzy. Stosować procedury w celu zapewnienia przejrzystości i dokładności w ocenie.

 • Uczyć technik obsługi klientów

  Nauczać technik opracowanych w celu utrzymania standardów obsługi klienta na zadowalającym poziomie.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

Source: Sisyphus ODB