Zawód instruktor psów przewodników

Instruktorzy psów przewodników szkolą psy, które mają być przewodnikami osób niewidomych i umożliwiać im skuteczne przemieszczanie się. Planują oni szkolenia, dopasowują psy przewodników do swoich klientów i zapewniają ogólną rutynową opiekę nad szkolonymi psami. Instruktorzy psów przewodników udzielają również porad dla osób niewidomych w zakresie korzystania z technik wspomagających psy w zdobywaniu umiejętności i mobilności.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki tresury psów-przewodników

  Metody wykorzystywane do szkolenia psów-przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących.

 • Zachowanie psów

  Naturalne wzorce zachowania psów, sposób wyrażania normalnego i nietypowego zachowania w zależności od ras psów, środowiska, interakcji między człowiekiem a zwierzęciem i zajęcia.

 • Niepełnosprawność wzrokowa

  Utrata zdolności do naturalnego rozpoznania i przetwarzania widzianych obrazów.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

Umiejętności

 • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo przy podejmowaniu czynności przy zwierzętach

  Chronić zdrowie i dobrostan zwierząt oraz osób zawodowo zajmujących się nimi.

 • Prowadzić dokumentację dotyczącą zwierząt

  Sporządzać dokumentację dotyczącą zwierząt zgodnie z odpowiednimi informacjami branżowymi oraz używając odpowiednich systemów rejestrowania.

 • Radzić sobie z osobami sprawiającymi trudności

  Pracować bezpiecznie i komunikować się skutecznie z osobami i grupami osób, które znajdują się w trudnej sytuacji. Obejmowałoby to rozpoznawanie oznak agresji, niepokoju, gróźb i sposobów radzenia sobie z nimi, aby promować bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo innych osób.

 • Organizować ćwiczenia dla zwierząt

  Zapewnienie możliwości prowadzenia ćwiczeń, które są odpowiednie dla poszczególnych zwierząt i spełniają szczególne wymogi fizyczne.

 • Oceniać psy

  Oceniać, czy część psów jest gotowa do pracy psa przewodnika, czy też nie, czy część psów powinna zostać wycofana z programu szkoleniowego, czy potrzebne są dodatkowe szkolenia lub inne podejście itp.

 • Doradzać klientom w kwestii prawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi

  Zapewnianie klientom informacji na temat sposobów żywienia i opieki nad zwierzętami domowymi, odpowiednich produktów żywieniowych, potrzeb w zakresie szczepień itp.

 • Szkolić zwierzęta i ludzi pod kątem wzajemnej współpracy

  Szkolić zwierzęta i ludzi pod kątem wzajemnej współpracy, w tym dopasowania między ludźmi i zwierzętami, opracowywać zintegrowane programy szkoleniowych dla ludzi i zwierząt, wdrażać zintegrowane programy szkoleniowe, oceniać zintegrowane programy szkoleniowe dla ludzi i zwierząt na podstawie uzgodnionych wyników oraz oceniać zgodność między poszczególnymi osobami i zwierzętami w odniesieniu do cech fizycznych.

 • Pomagać osobom niepełnosprawnym fizycznie korzystającym z usług społecznych

  Pomagać użytkownikom usług z problemami z poruszaniem się i innymi niepełnosprawnościami fizycznymi, takimi jak nietrzymanie moczu, pomagać w korzystaniu i konserwacji sprzętu pomocowego i osobistego.

 • Wykazywać się kompetencjami społecznymi

  Umiejętność skutecznego współdziałania z innymi osobami.

 • Realizować programy szkoleniowe dla zwierząt

  Wdrażanie programów szkoleniowych dla zwierząt na potrzeby podstawowego szkolenia lub osiągnięcie konkretnych celów, zgodnie z opracowanym programem szkoleniowym, oraz dokonywanie przeglądu i rejestracji postępów w odniesieniu do wyznaczonych celów”.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

 • Tresować zwierzęta

  Wykonywanie tresury w zakresie podstawowych zachowań, przyzwyczajeń i posłuszeństwa, aby umożliwić wykonywanie codziennych zadań przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka dla zwierzęcia, przewodnika i innych osób.

 • Oceniać zdolność danych osób i zwierząt do współpracy

  Zapewniać harmonię pracy między ludźmi i zwierzętami w odniesieniu do cech fizycznych, zdolności, temperamentu i potencjału.

Source: Sisyphus ODB