Zawód instruktor szkolenia maszynistów pojazdów trakcyjnych

Instruktorzy szkolenia maszynistów pojazdów trakcyjnych uczą przyszłych zawodowych kierowców transportu kolejowego, takich jak maszyniści pociągów, motorniczych, kierowców metro i trolejbusów obsługi pojazdów kolejowych zgodnie z przepisami. Uczą oni teorii i technik studentów na temat sposobów optymalnego kierowania i konserwacji konkretnego pojazdu kolejowego, obserwują i oceniają praktykę studentów. Koncentrują się również na kwestiach niezwiązanych z prowadzeniem, takich jak obsługa klienta (przewozu osób) i przepisy dotyczące środków bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Charakterystyka fizyczna infrastruktury kolejowej

  Znajomość wszystkich fizycznych aspektów ruchu kolejowego, w tym dworców kolejowych, wartości nachylenia i spadku, jak również praw pierwszeństwa i ograniczeń prędkości.

 • Przepisy w zakresie przewozu osób

  Znajomość konwencji i przepisów dotyczących przewodu osób.

 • Procedury w zakresie eksploatacji pociągów

  Różne praktyki, rutynowe działania i procedury dotyczące bezpiecznej eksploatacji pociągów w celu uniknięcia kolizji, wykolejenia lub nieplanowanego przekroczenia ograniczeń prędkości.

 • Sposób działania hamulców lokomotyw

  Rozumienie dynamiki działania hamulców lokomotyw.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Mechanika pociągów

  Posiadanie podstawowej wiedzy o mechanice związanej z pociągami, zrozumienie szczegółów technicznych i udział w dyskusjach na tematy pokrewne w celu rozwiązywania problemów związanych z mechaniką.

Umiejętności

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Kontrolować ruch pociągów

  Kontrolować przyśpieszanie, hamowanie oraz całą eksploatację pociągu w ruchu.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Uczyć zasad prowadzenia pociągu

  Zapewniać stażystom szkolenia na miejscu w zakresie obsługi i prowadzenia pociągów. Nauczać ich teorii i technik w takich kwestiach, jak panele kontrolne, znaki bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa i procedury na stacjach kolejowych.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Dostosowywać program nauczania do rynku pracy

  Rozpoznawać zmiany na rynku pracy i uwzględniać je w programie nauczania.

Source: Sisyphus ODB