Zawód instruktor szkolenia pilotów morskich i żeglugi śródlądowej

Instruktorzy szkolenia pilotów morskich i żeglugi śródlądowej uczą wszystkie osoby pilotujące łódź lub statek, takie jak szyprzy i kapitanowie statków, w jaki sposób mogą eksploatować swoje łodzie śródlądowe lub statki morskie zgodnie z przepisami. Uczą oni teorii i technik na temat sposobów optymalnego pilotażu, kierowania i żeglowania oraz konserwacji konkretnej łodzi lub statku, obserwują i oceniają praktykę studentów. Koncentrują się również na kwestiach niezwiązanych z kierowaniem, takich jak obsługa klienta (w przypadku przewozu osób) i przepisy dotyczące środków bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Technologia transportu morskiego

  Zrozumienie technologii transportu morskiego i pozostawanie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Stosowanie tej wiedzy w działaniach i procesach decyzyjnych podczas przebywania na pokładzie.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

 • Obszary geograficzne

  Szczegółowa znajomość obszaru geograficznego; wiedza, gdzie wykonują działania różne organizacje.

 • Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu

  Podstawowe aspekty międzynarodowych regulacji mających na celu zapobieganie kolizjom na morzu, takie jak prowadzenie statków z wzajemną widocznością, światła i znaczniki nawigacyjne, podstawowe sygnały świetlne i akustyczne, sygnalizacja morska oraz boje.

 • Sprzęt bezpieczeństwa statku

  Zdobywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat sprzętu bezpieczeństwa stosowanego na statkach, w tym łodzi ratunkowych, kół ratunkowych, drzwi wodoszczelnych i drzwi przeciwpożarowych, systemów spryskiwaczy itp. Obsługa sprzętu w sytuacjach awaryjnych.

 • światowy morski system łączności alarmowej i bezpieczeństwa

  Uzgodniony na szczeblu międzynarodowym zbiór procedur bezpieczeństwa, rodzajów sprzętu i protokołów komunikacyjnych stosowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia ratowania zagrożonych statków, łodzi i samolotów.

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

Umiejętności

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Nauczać podstaw kierowania łodziami

  Instruować uczniów w zakresie teorii i praktyki pilotowania łodzi, w szczególności w takich dziedzinach, jak: nawigacja wodna, węzły żeglarskie, wyławianie ludzi oraz przybijanie do portu.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Rozpoznawać nieprawidłowości na pokładzie

  Określenie anomalii i nieprawidłowości na pokładzie statku, ocenianie ich oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania statku. Sprawdzanie wszystkich systemów (bezpieczeństwa) w odniesieniu do funkcji operacyjnych. Organizowanie działań, które należy podjąć w przypadku zidentyfikowanego problemu.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Wyodrębniać różne rodzaje statków

  Rozpoznawać i nazywać różne typy statków powszechnych w europejskim transporcie morskim; rozumieć różne cechy charakterystyczne, szczegółów konstrukcyjnych i tonażu różnych statków.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Obsługiwać systemy łączności morskiej

  Obsługa pokładowych systemów łączności morskiej; komunikacja z innymi statkami lub z centrum kontroli na lądzie, np. wysyłać pilne wiadomości dotyczące bezpieczeństwa; przesyłać lub odbierać powiadomienia itp.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

Source: Sisyphus ODB