Zawód inwentaryzator zwierząt

Inwentaryzatorzy zwierząt są odpowiedzialni za prowadzenie zróżnicowanej dokumentacji dotyczącej zwierząt i opieki nad nimi w zbiorach zoologicznych. Jest to dokumentacja zarówno historyczna, jak i bieżąca. Inwentaryzatorzy zwierząt mają obowiązek tworzenia uporządkowanej ewidencji dokumentów zgodnie z ustalonymi zasadami. W większości przypadków wiąże się to również ze składaniem regularnych sprawozdań na potrzeby regionalnych lub międzynarodowych systemów informacji o gatunkach i w ramach zarządzanych programów hodowlanych, tj. inwentaryzatorzy zwierząt są zazwyczaj odpowiedzialni za zarządzanie wewnętrzne i zewnętrzne dokumentacją instytucji. Inwentaryzatorzy zwierząt często koordynują również transport zwierząt do zbiorów zoologicznych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Dane nieustrukturyzowane

  Informacje, które nie są uporządkowane w określony sposób lub nie mają zdefiniowanego modelu danych i są trudne do zrozumienia oraz znalezienia wzorców bez użycia takich technik jak eksploracja danych.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Ocena jakości danych

  Proces ujawniania problemów z danymi przy użyciu wskaźników, miar i mierników jakości w celu opracowania strategii oczyszczania i wzbogacania danych zgodnie z kryteriami jakości.

Umiejętności

 • Korzystać z systemów ICT

  Wybierać i korzystać z systemów teleinformatycznych do różnych złożonych zadań w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Przetwarzać dane

  Wprowadzać informacje do systemu przechowywania i wyszukiwania danych za pomocą takich procesów, jak skanowanie, ręczne wprowadzanie lub elektroniczne przekazywanie danych w celu przetwarzania dużych ilości danych.

 • Zarządzać systemami gromadzenia danych

  Opracowywanie metod i strategii wykorzystywanych w celu maksymalizacji jakości danych i efektywności statystycznej gromadzenia danych oraz zarządzanie nimi w celu zapewnienia optymalizacji zgromadzonych danych dla ich dalszego przetwarzania.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Opracowywać sprawozdania na podstawie dokumentacji dotyczącej zwierząt

  Opracowywanie jednoznacznych i wyczerpujących sprawozdań dotyczących poszczególnych historii zwierząt, jak również sprawozdań podsumowujących, istotnych z punktu widzenia opieki nad zwierzętami i zarządzania nimi w obrębie instytucji i między nimi.

 • Posługiwać się różnymi językami w mowie

  Opanowywać języki obce, aby móc komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.

 • Stosować wymagania dotyczące wprowadzania danych

  Przestrzegać warunków dotyczących wprowadzania danych. Postępować zgodnie z procedurami i stosować techniki transmisji danych.

 • Prowadzić dokumentację dotyczącą zwierząt

  Sporządzać dokumentację dotyczącą zwierząt zgodnie z odpowiednimi informacjami branżowymi oraz używając odpowiednich systemów rejestrowania.

 • Koordynować działania operacyjne

  Synchronizować działania i obowiązki personelu operacyjnego w celu jak najskuteczniejszego wykorzystania zasobów organizacji w trakcie dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów.

 • Zapewniać współpracę między wydziałami

  Gwarantować komunikację i współpracę ze wszystkimi jednostkami i zespołami w danej organizacji zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa.

Source: Sisyphus ODB