Zawód kapelan

Kapelani prowadzą działania religijne w instytucjach świeckich. Doradzają i zapewniają wsparcie duchowe i emocjonalne ludziom przebywającym w danej instytucji, a także współpracują z księżmi lub innymi osobami duchownymi w celu wspierania działań religijnych we wspólnocie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody stosowane w doradztwie psychologicznym

  Różne metody doradztwa psychologicznego, szkolenia i coachingu dla osób w każdym wieku, grup i organizacji z uwzględnieniem aspektów medycznych.

Umiejętności

 • Promować działalność o charakterze religijnym

  Promować wydarzenia, uczestnictwo w uroczystościach i ceremoniach religijnych oraz udział w tradycjach i świętach religijnych w danej społeczności w celu wzmocnienia roli religii w tej społeczności.

 • Przeprowadzać obrzędy religijne

  Wykonywać czynności rytualne i stosować tradycyjne teksty religijne podczas uroczystych wydarzeń, takich jak pogrzeby, bierzmowanie, chrzest, obrzędy porodowe i inne ceremonie religijne.

 • świadczyć usługi charytatywne

  Świadczyć usługi w celach charytatywnych lub prowadzić niezależną działalność związaną ze świadczeniem prac na cele społeczne, takich jak zapewnianie żywności i schronienia, prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania funduszy na cele charytatywne, gromadzenie wsparcia na cele dobroczynne i inne usługi użyteczności publicznej.

 • Odpowiadać na pytania

  Odpowiadać na pytania i prośby o informacje innych organizacji i obywateli.

 • Okazywać empatię

  Okazywać empatię w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju przemocy symbolicznej i izolacji, a także w celu zagwarantowania każdemu taktownego traktowania. Powinno to obejmować zdolność rozumienia różnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych dotyczących uczuć i wrażeń.

 • Interpretować teksty religijne

  Interpretacja treści i przesłania tekstów religijnych w celu rozwijania postawy duchowej i pomocy innym w rozwoju duchowym, stosowania odpowiednich fragmentów i komunikatów podczas nabożeństw i ceremonii lub w celu nauczania teologicznego.

 • Wzmacniać pozytywne zachowania

  Wzmacnianie pozytywnych postaw osób podczas rehabilitacji i doradztwa, aby zapewnić, że dana osoba podejmuje niezbędne działania w celu uzyskania pozytywnych wyników w pozytywny sposób, aby nadal zachęcać je do kontynuowania wysiłków i osiągania celów.

 • Udzielać porad duchowych

  Pomagać osobom i grupom szukającym przewodnictwa w swoich przekonaniach religijnych lub wspierać ich duchowe doświadczenie, aby byli utwierdzeni i pewni swojej wiary.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Udzielać porad w kwestiach socjalnych

  Pomagać i prowadzić użytkowników usług społecznych w rozwiązywaniu problemów i trudności osobistych, społecznych lub psychologicznych.

Source: Sisyphus ODB