Zawód kartograf

Kartografowie tworzą mapy, łącząc różne informacje naukowe w zależności od celu mapy (np. mapy topograficzne, miejskie lub polityczne). Łączą interpretację notatek matematycznych i pomiarów z estetyką i wizualizacją terenu w celu opracowania map. Mogą również pracować nad rozwijaniem i udoskonalaniem systemów informacji geograficznej i mogą prowadzić badania naukowe w kartografii.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy informacji geograficznej

  Narzędzia związane z odwzorowaniem geograficznym i pozycjonowaniem, takie jak GPS (globalne systemy pozycjonowania), GIS (systemy informacji geograficznej) i RS (teledetekcja).

 • Topografia

  Graficzne przedstawienie cech powierzchni miejsca lub regionu na mapie, ze wskazaniem ich pozycji i wysokości.

 • Geomatyka

  Dyscyplina naukowa, która bada gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji geograficznych.

 • Kartografia

  Badanie interpretacji elementów przedstawionych na mapach, środków i specyfikacji technicznych. 

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Geografia

  Dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem lądów, zjawisk, cech charakterystycznych i mieszkańców Ziemi. Celem tej dziedziny jest zrozumienie naturalnych i spowodowanych przez człowieka zawiłości występujących na Ziemi.

Umiejętności

 • Korzystać z systemów informacji geograficznej

  Praca z komputerowymi systemami danych, takimi jak Geographic Information Systems (GIS).

 • Stosować techniki cyfrowego tworzenia map

  Tworzyć mapy, formatując skompilowane dane w wirtualny obraz, który daje dokładne odzwierciedlenie określonego obszaru.

 • Sporządzać sprawozdania w oparciu o dane systemu informacji geograficznej

  Korzystać z odpowiednich systemów informacji geograficznej w celu tworzenia sprawozdań i map opartych na informacjach geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania GIS.

 • Kompilować dane z systemu informacji geograficznej

  Zbierać i porządkować dane GIS z takich źródeł jak bazy danych i mapy.

 • Obsługiwać technologie geoprzestrzenne

  W codziennej pracy może korzystać z technologii geoprzestrzennych, w tym GPS (globalne systemy pozycjonowania), GIS (systemy informacji geograficznej) i RS (teledetekcja).

 • Opracowywać mapy tematyczne

  Korzystanie z różnych technik, takich jak tworzenie map wyboru i map symetrycznych w celu opracowywania map tematycznych w oparciu o informacje geoprzestrzenne, z wykorzystaniem programów komputerowych.

 • Gromadzić dane kartograficzne

  Gromadzić i przechowywać zasoby odwzorowujące i dane kartograficzne.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Zwiększać przyjazność dla użytkownika

  Badać i testować nowe metody utworzenia produktu, takiego jak strona internetowa lub mapa, łatwiejszym w użyciu i bardziej zrozumiałym.

 • Sporządzać legendy

  Sporządzać wyjaśnienia, tabele lub wykazy symboli, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z takich produktów, jak mapy i plany.

Source: Sisyphus ODB