Zawód Kierowca ambulansu

Członek personelu ambulansu kieruje ambulansem lub asystuje kierowcy w transporcie chorych lub rannych. Asystuje również przy przenoszeniu pacjentów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania kierowca ambulansu

 • Kieruje ambulansem w przypadku nagłych wezwań karetki do pacjenta oraz przewożeniu go do szpitala
 • Kieruje ambulansem w przypadku rutynowych przewozów pacjentów
 • Przenosi pacjentów na noszach, pomaga przy wnoszeniu ich do karetki oraz do szpitala
 • Udziela pierwszej pomocy np. zakładanie opatrunków, usztywnianie pacjenta, podawanie tlenu
 • Utrzymuje ambulans oraz sprzęt w czystości i porządku
 • Odpowiada za odpowiednie wyposażenie ambulansu w środki medyczne
 • Zabezpiecza groźnych pacjentów
 • Raportuje istotne fakty personelowi szpitala lub służbom porządku publicznego
 • W razie potrzeby asystuje personelowi szpitala w udzielaniu pomocy pacjentowi
 • Przygotowuje pisemne raporty o stanie zdrowia pacjenta oraz podjętych działaniach w celu ratowania życia lub zdrowia pacjenta

Powiązane zawody inny pracownik opieki zdrowotnej

 • Audiolog
 • Chiropraktyk
 • Inny młodszy specjalista opieki zdrowotnej
 • Optometrysta
 • Optyk
 • Osteopata
 • Paramedyczny specialista, poz.
 • Specialista do skła kontaktowych
 • Specjalista BHP
 • Technik do opracowania i prechowania informacja medyczna
 • Technik ratownictwa medycznego

Source: Sisyphus ODB