Zawód kierowca bankowozu

Kierowcy bankowozów prowadzą opancerzone samochody do przewozu cennych przedmiotów, takich jak pieniądze, do różnych lokalizacji. Nigdy nie opuszczają samochodu. Współpracują ze strażnikami samochodów opancerzonych, którzy dostarczają przedmioty wartościowe do odbiorców końcowych. Kierowcy bankowozów zapewniają bezpieczeństwo pojazdów przez cały czas, przestrzegając polityki firmy.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, takich jak nieuprawnione wejście, agresywne zachowanie, napastowanie, rozbój, kradzież, napaść, porwanie, zabójstwo i demonstracje publiczne.

 • Dobra znajomość otoczenia transportowego

  Znajomość topografii transportu lokalnego, w tym dróg, miejsc największego natężenia ruchu oraz alternatywnych tras do miejsca docelowego. Wykorzystanie wiedzy w celu dojazdu pojazdem do miejsca przeznaczenia w sposób efektywny pod względem czasu i paliwa oraz ograniczenie do minimum zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Umiejętności

 • Być czujnym

  Być czujnym podczas patrolowania lub innych działań związanych z nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zbadania podejrzanego zachowania lub innych niepokojących zmian w modelach lub działaniach, a także szybkiego reagowania na te zmiany.

 • Korzystać z nowoczesnych elektronicznych pomocy nawigacyjnych

  Wykorzystywanie nowoczesnych pomocy nawigacyjnych, takie jak systemy GPS i systemy radarowe.

 • Przestrzegać programu prac związanego z transportem

  Zapewnienie zgodności z wyznaczonym harmonogramem prac przygotowanym przez przedsiębiorstwo transportowe.

 • Kontrolować sprawność pojazdu

  Rozumieć i przewidywać działanie i zachowanie się pojazdu. Rozumieć pojęcia takie jak stabilność boczna, przyspieszenie i droga hamowania.

 • Mierzyć dokładnie czas

  Mierzyć upływ czasu, często za pomocą zegara lub stopera.

 • Zapewniać bezpieczny transport

  Zarządzać bezpiecznym transportem gotówki lub innych cennych ładunków, takich jak papiery wartościowe, biżuteria lub ważne osoby.

 • Prowadzić dokumentację dotyczącą dostaw pojazdów

  Zapewniać, że dokumenty dostawy pojazdu są sporządzane dokładnie i na czas.

 • Prowadzić pojazdy

  Być w stanie prowadzić pojazdy; posiadać odpowiedni rodzaj prawa jazdy zgodnie z typem używanego pojazdu silnikowego.

 • Dokonywać załadunku

  Gromadzenie towarów do transportu i umieszczenie ich w pojeździe transportowym.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

 • Interpretować sygnalizację świetlną

  Stosować się do sygnalizacji świetlnej i warunków na drodze oraz ograniczeń prędkości, zwracając uwagę na znajdujących się w pobliżu użytkowników drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Interpretować sygnalizację świetlną i stosować się do niej.

 • Zapewniać przestrzeganie przepisów regulujących prowadzenie działalności dystrybucyjnej

  Spełniać wymogi zasad, polityki i przepisów regulujących działalność w zakresie transportu i dystrybucji.

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Obsługiwać przesyłki i dostawy

  Zarządzanie dostarczaniem przesyłek i zapewnienie ich dotarcia do miejsca przeznaczenia w terminie.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Zarządzać transportem gotówki

  Zarządzać odpowiednim i bezpiecznym transportem gotówki.

 • Obsługiwać systemy GPS

  Korzystać z systemów GPS.

Source: Sisyphus ODB