Zawód kierowca betoniarki

Kierowcy betoniarek prowadzą i obsługują ciężarówki do transportu betonu z zakładu do miejsca budowy i obsługują pompy w celu rozproszenia betonu w miejscu budowy. Poza tym czyszczą i konserwują ciężarówkę i jej części mechaniczne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy mechaniczne

  Systemy mechaniczne, w tym przekładnie, silniki, układy hydrauliczne i pneumatyczne. Ich funkcje i prawdopodobne usterki.

 • Rodzaje pomp do betonu

  Rodzaje maszyn wykorzystywanych do pompowania płynnego betonu, takie jak pompy wysięgnikowe do betonu, używane do dużych projektów budowlanych lub pompy liniowe używane do robót budowlanych na małą skalę.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

Umiejętności

 • Badać nośność podłoża

  Badać nośność podłoża pod kątem obciążenia przed zainstalowaniem ciężkich konstrukcji, takich jak żurawie wieżowe, lub przed przejazdem po podłożu ciężkimi pojazdami.

 • Obsługiwać pompy do betonu

  Obsługiwać zdalne sterowanie ramieniem robota pompy do betonu, monitorując proces wylewania.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej w sektorze budowlanym

  Używać elementów odzieży ochronnej, takich jak buty z noskami ze stali, oraz narzędzi, takich jak gogle ochronne, w celu zminimalizowania ryzyka wypadków w czasie konstruowania i ograniczenia wszelkich obrażeń w razie wystąpienia awarii.

 • Prowadzić ciężkie ruchome maszyny budowlane

  Prowadzić ciężkie ruchome maszyny budowlane używane w budownictwie. Ładować te maszyny na naczepy niskopodwoziowe lub wyładowywać je z tych naczep. Rozważnie poruszać się tymi maszynami po drogach publicznych, gdy jest to wymagane.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Demontować pompy do betonu

  Demontować wszystkie zespoły pomp do betonu, takie jak rura i ramię robota, i przygotowywać mobilną pompę betonu na ruch drogowy.

 • Sterować wężem do rozprowadzania betonu

  Sterować wężem do rozprowadzania betonu, kiedy pompa działa. Dbać o skuteczną i bezpieczną dystrybucję betonu.

 • Reagować na zdarzenia w krótkim czasie

  Monitorować i przewidywać sytuację w otoczeniu. Być gotowym do podejmowania szybkich i odpowiednich działań w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

 • Zapobiegać uszkodzeniom obiektów użyteczności publicznej

  Konsultować się z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej lub planami dotyczącymi lokalizacji infrastruktury użyteczności publicznej, która może zakłócać projekt lub zostać przez niego uszkodzona. Podejmować niezbędne kroki w celu uniknięcia szkód.

 • Utrzymywać ciężki sprzęt budowlany w dobrym stanie

  Kontrola ciężkiego sprzętu w projektach budowlanych przed każdym użyciem. Utrzymywać maszynę w dobrym stanie, dbając o drobne naprawy i ostrzegając osobę odpowiedzialną w przypadku poważnych usterek.

 • Instalować pompy do betonu

  Ustawiać pojazd ciężarowy lub przyczepy w wybranym miejscu, ustawić podpory dla stateczności, w razie potrzeby przytwierdzić przewody do wylotu maszyny lub zainstalować robotyczne ramię oraz konfigurować pompy. W przypadku pomp elektrycznych — podłączyć je do sieci. Uwzględniać różne czynniki, takie jak nachylenie terenu i nośność podłoża.

 • Zabezpieczać ciężki sprzęt budowlany

  Zabezpieczanie ciężkiego sprzętu, takiego jak żurawie wieżowe lub pompy betonowe, przed użyciem, w trakcie i po użyciu w celu zapobieżenia uszkodzeniu maszyny, zagrożeń dla pracowników lub placu budowy. Podejmowanie środków ostrożności, takich jak wycofanie ramienia robota pomp do betonu lub przywrócenie bloku haka z powrotem do pozycji przy wysięgniku.

 • Czyścić pompy do betonu

  Po użyciu usuwać resztki betonu z rur i pomp i czyścić wyposażenie wodą.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Obsługiwać systemy GPS

  Korzystać z systemów GPS.

 • Przeprowadzać inspekcje placów budowy

  Dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji projektu budowlanego poprzez regularne kontrolowanie placu budowy. Określać ryzyko narażenia ludzi na niebezpieczeństwo lub uszkodzenia sprzętu budowlanego.

Source: Sisyphus ODB