Zawód Kierowca ciężarówki w ruchu międzynarodowym

Kierowca ciężarówki w ruchu międzynarodowym
Credits: Shutterstock.com

Kierowca ciężarówki w ruchu międzynarodowym kieruje ciężarówką przewożącą z kraju do kraju różnego rodzaju towary (np. ciecze, surowce, substancje łatwopalne, produkty i półprodukty przemysłowe, zwierzęta, żywność, produkty mrożone).

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania kierowca ciężarówki w ruchu międzynarodowym

 • Przygotowuje dostawę towaru np. poprzez zaplanowanie najlepszej drogi, obliczenie odległości i czasu dojazdu, zaplanowanie odpoczynków.
 • Sprawdza stan techniczny pojazdu, np. sprawdzając system hamulcowy, olej, opony.
 • Wykonuje drobne prace naprawcze pojazdu, np. zmienia opony, poprawia działanie systemu elektrycznego.
 • Odpowiednio manewruje ciężarówką w miejscach załadunku i rozładunku, kierując się przy tym wskazaniami osób odpowiedzialnych za załadunek i wyładunek towarów.
 • W razie potrzeby ładuje i rozładowuje towary (np. używając podnośników widłowych) i zabezpiecza transport (np. używając lin, łańcuchów).
 • Sprawdza załadunek (np. ilość, warunki transportu).
 • Upewnia się, że wszystkie potrzebne dokumenty narodowe i międzynarodowe dotyczące przewozu zostały wydane i uzupełnione.
 • Przewozi towar do wyznaczonego miejsca kierując ciężarówką z zachowaniem odpowiednich zasad drogowych.
 • Prowadzi dziennik, w którym zapisuje np. godziny pracy, naprawy pojazdu, przestrzegając przy tym odpowiednich przepisów prawa narodowego i międzynarodowego, np. używanie tachografów.
 • Powiadamia bazę o opóźnieniach i innych problemach zaistniałych w czasie jazdy (np. uszkodzenia pojazdu, towaru na skutek wypadku)
 • Przyjmuje dokumenty potwierdzające dostarczenie towaru, w razie potrzeby przyjmuje zapłatę za dostawę.

Powiązane zawody kierowca

 • Kierowca autobusu komunikacji miejskiej
 • Kierowca autobusu przewożącego dzieci lub osoby niepełnosprawne
 • Kierowca autobusu turystycznego
 • Kierowca ciężarówki
 • Kierowca furgonetki
 • Kierowca motocykla
 • Kierowca pojazdu lub maszyn pociągowych
 • Kierowca rykszy
 • Kierowca samochodu
 • Kierowca taksówki
 • Kierowca wozu zabezpieczonego
 • Kurier rowerowy
 • Maszynista lokomotywy
 • Maszynista pociągu
 • Motorniczy tramwaju lub metra
 • Szofer

Source: Sisyphus ODB