Zawód kierowca karawanu

Kierowcy karawanów prowadzą i konserwują wyspecjalizowane pojazdy do przewozu osób zmarłych z ich domów, szpitali lub domów pogrzebowych na miejsce wiecznego spoczynku. Pomagają również pracownikom firmy pogrzebowej w ich obowiązkach.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

Umiejętności

 • Prowadzić pojazdy w procesjach

  Prowadzić samochody, karawany i inne pojazdy w stałym tempie w procesjach.

 • Interpretować sygnalizację świetlną

  Stosować się do sygnalizacji świetlnej i warunków na drodze oraz ograniczeń prędkości, zwracając uwagę na znajdujących się w pobliżu użytkowników drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Interpretować sygnalizację świetlną i stosować się do niej.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Utrzymywać standardy higieny osobistej

  Zachowywanie nienagannych standardów higieny osobistej i schludny wygląd.

 • Kontrolować sprawność pojazdu

  Rozumieć i przewidywać działanie i zachowanie się pojazdu. Rozumieć pojęcia takie jak stabilność boczna, przyspieszenie i droga hamowania.

 • Parkować pojazdy

  Parkować pojazdy z napędem silnikowym bez naruszania integralności pojazdów i bezpieczeństwa ludzi.

 • Prowadzić pojazdy

  Być w stanie prowadzić pojazdy; posiadać odpowiedni rodzaj prawa jazdy zgodnie z typem używanego pojazdu silnikowego.

 • Dbać o wygląd pojazdu

  Utrzymywać wygląd pojazdu poprzez mycie, czyszczenie oraz dokonywanie drobnych modyfikacji i napraw.

Source: Sisyphus ODB