Zawód kierowca - operator tankowania statków powietrznych

Kierowcy - operatorzy tankowania statków powietrznych konserwują systemy dystrybucji paliwa i dopilnowują ponownego tankowania samolotów. 

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy dystrybucji paliw

  Znajomość wszystkich aspektów systemów dystrybucji paliw i ich części, takich jak systemy rurociągów, zawory, pompy, filtry i monitory paliwa.

 • Metody inwentaryzacji zapasów paliwa

  Znajomość różnych metod inwentaryzacji paliwa; znajomość procedur pomiarowych w odniesieniu do układu paliwowego przy użyciu pręta pomiarowego do ropy naftowej.

Umiejętności

 • Wykazywać się odpowiedzialnością

  Przyjmować i ponosić odpowiedzialność za decyzje zawodowe podejmowane samodzielnie lub przez inne podmioty w ramach wykonywania zadań lub pełnienia określonej roli.

 • Zgłaszać incydenty związane z dystrybucją paliwa

  Tworzyć formularze na podstawie wyników kontroli temperatury i poziomu wody w pompie itp.; generować raporty wyszczególniające wszelkie problemy lub incydenty, które miały miejsce.

 • Określać zagrożenia dla bezpieczeństwa lotniska

  Wykrywać zagrożenia związane z bezpieczeństwem na lotnisku i stosować procedury, aby przeciwdziałać im w szybki, bezpieczny i skuteczny sposób.

 • Zapewniać utrzymanie obiektów dystrybucji paliw

  Wdrażać regularne programy konserwacji i bezpieczeństwa dotyczące wszystkich aspektów eksploatacji instalacji dystrybucji paliwa; wykazywać wiedzę specjalistyczną w zakresie procedur usuwania wycieków, środków zapobiegania i kontroli, naprawy systemów terminali paliwowych oraz wdrażania konserwacji zapobiegawczej tych systemów.

 • Przeprowadzać kontrole zapewniania jakości w odniesieniu do operacji wymiany paliwa

  Uzyskać i wizualnie sprawdzić próbki paliwa, zbadać poziom wody w zbiorniku, temperaturę i poziomy paliwa, aby zapewnić najwyższą jakość operacji.

 • Prowadzić czynności związane z wymianą paliwa lotniczego

  Prowadzić czynności związane z tankowaniem i spuszczaniem paliwa lotniczego, takie jak odbiór paliwa przez cysternę samochodową lub kolejową oraz przygotowanie i sprawdzanie dokumentacji.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Postępować z paliwami

  Analizować i magazynować paliwa oraz oceniać potencjalne ryzyko i zagrożenia związane z ich wykorzystaniem.

Source: Sisyphus ODB