Zawód kierowca - pracownik przeprowadzkowy

Kierowcy - pracownicy przeprowadzkowi obsługują samochody ciężarowe przeznaczone do przemieszczenia i transportu towarów, rzeczy osobistych, maszyn i innych. Pomagają oni w umieszczaniu towarów w samochodzie ciężarowym w celu skutecznego wykorzystania przestrzeni i zapewnienia bezpieczeństwa.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Zdolność ładunkowa pojazdów

  Pojemność i granice dla zamówionego pojazdu pod względem masy, rodzaju ładunku, jaki może obsłużyć, oraz innych specyfikacji dotyczących załadunku towarów.

 • Przepisy dotyczące transportu drogowego

  Znajomość przepisów dotyczących transportu drogowego na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim w zakresie wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 • Mechaniczne podzespoły pojazdów

  Znajomość elementów mechanicznych używanych w pojazdach oraz identyfikacja i usuwanie potencjalnych usterek.

Umiejętności

 • Obsługiwać dostawy mebli

  Obsługiwać dostawę i montaż mebli i innych towarów, zgodnie z potrzebami i preferencjami klienta.

 • Odczytywać mapy

  Skutecznie czytać mapy.

 • Załadowywać pojazdy ciężarowe transportujące ładunki masowe

  Podejmować działania związane z określaniem tras i załadunkiem towarów masowych.

 • Prowadzić pojazd w sposób defensywny

  Prowadzić pojazd w sposób defensywny, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo na drodze i zaoszczędzić czas i pieniądze oraz chronić życie; przewidywać działania innych użytkowników dróg.

 • Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem

  Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem, takie jak usuwanie odpadów, odkurzanie, opróżnianie koszów na śmieci i ogólne sprzątanie strefy pracy. W razie konieczności działania w zakresie sprzątania powinny być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Zapewniać operacyjność pojazdów

  Utrzymywać pojazd w czystości i odpowiednim stanie technicznym. Zapewniać regularną konserwację pojazdu i w stosownych przypadkach przedstawiać ważne oficjalne dokumenty, takie jak licencje i zezwolenia.

 • Starannie składować towary w magazynach

  Transport towarów w magazynie i umieszczanie ich w odpowiednich i wyznaczonych miejscach w sposób precyzyjny w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni. Eksploatacja podnośników widłowych lub innych instrumentów w zakresie tej działalności.

 • Manewrować pojazdami ciężarowymi

  Kierować i manewrować ciągnikami, przyczepami i samochodami ciężarowymi na drogach, ciasnych zakrętach i parkingach oraz parkować te pojazdy.

 • Interpretować sygnalizację świetlną

  Stosować się do sygnalizacji świetlnej i warunków na drodze oraz ograniczeń prędkości, zwracając uwagę na znajdujących się w pobliżu użytkowników drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Interpretować sygnalizację świetlną i stosować się do niej.

 • Prowadzić pojazdy na obszarach miejskich

  Kierować pojazdami na obszarach miejskich. Interpretować i rozumieć znaki drogowe w mieście, regulację ruchu i związane z nią wspólne umowy w sprawie mobilności na obszarach miejskich.

 • Przenosić przedmioty

  Przenoszenie przedmiotów pomiędzy lokalizacjami, z przestrzeganiem przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Przenoszenie przedmiotów przy zachowaniu ich integralności.

 • Posługiwać się sprzętem do komunikowania

  Konfigurować, testować i obsługiwać różne rodzaje sprzętu komunikacyjnego, takiego jak sprzęt transmisyjny, sprzęt sieci cyfrowej lub sprzęt telekomunikacyjny.

 • Obsługiwać systemy GPS

  Korzystać z systemów GPS.

 • Korzystać z urządzeń do bezpiecznego sztauowania

  Wykorzystywać narzędzia i sprzęt do bezpiecznego sztauowania i zapewnienia właściwego załadunku i zabezpieczenia towarów.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Przestrzegać procedur roboczych

  Przestrzeganie procedur w miejscu pracy w sposób uporządkowany i systematyczny.

 • Odczytywać piktogramy

  Interpretować piktogramy informujące poprzez elementy wizualne o cechach i wymaganych sposobach postępowania z przedmiotami.

Source: Sisyphus ODB