Zawód kierowca przewożący towary niebezpieczne

Kierowcy przewożący towary niebezpieczne transportują paliwa i ciecze luzem, produkty niebezpieczne i substancje chemiczne w transporcie drogowym.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Dobra znajomość otoczenia transportowego

  Znajomość topografii transportu lokalnego, w tym dróg, miejsc największego natężenia ruchu oraz alternatywnych tras do miejsca docelowego. Wykorzystanie wiedzy w celu dojazdu pojazdem do miejsca przeznaczenia w sposób efektywny pod względem czasu i paliwa oraz ograniczenie do minimum zagrożeń dla bezpieczeństwa.

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Zagrożenia związane z załadunkiem towarów niebezpiecznych

  Znajomość zagrożeń związanych z transportem określonych towarów niebezpiecznych. Znajomość działań w sytuacjach nadzwyczajnych i procedur postępowania w razie wypadków z towarami podczas ich załadunku lub transportu.

 • Mechaniczne podzespoły pojazdów

  Znajomość elementów mechanicznych używanych w pojazdach oraz identyfikacja i usuwanie potencjalnych usterek.

 • Zdolność ładunkowa pojazdów

  Pojemność i granice dla zamówionego pojazdu pod względem masy, rodzaju ładunku, jaki może obsłużyć, oraz innych specyfikacji dotyczących załadunku towarów.

Umiejętności

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Prowadzić pojazd w sposób defensywny

  Prowadzić pojazd w sposób defensywny, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo na drodze i zaoszczędzić czas i pieniądze oraz chronić życie; przewidywać działania innych użytkowników dróg.

 • Kontrolować jednostki transportujące towary niebezpieczne

  Upewnić się, że pojazd, który zamierza przewieźć materiały niebezpieczne, jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa i przepisami prawa. Przeprowadzać kontrolę wzrokową, aby zidentyfikować i zgłaszać wycieki oraz inne formy uszkodzeń.

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Dokonywać przeglądu pozwolenia na przewóz towarów niebezpiecznych

  Sprawdzać, czy transportowane towary i ich certyfikaty spełniają przepisy, upewniać się, że certyfikaty odpowiadają towarom. Kierowcy muszą upewnić się, że zabezpieczyli ładunek w pojeździe, co w przypadku towarów niebezpiecznych wymaga podpisanego certyfikatu pakowania (certyfikat ten może stanowić część uwag dotyczących towarów niebezpiecznych).

 • Utrzymywać koncentrację przez długie okresy

  Utrzymywanie koncentracji w długim okresie w celu dokonywania prawidłowych osądów i podejmowania odpowiednich decyzji.

 • Obsługiwać wyposażenie awaryjne

  Używać sprzętu i narzędzi awaryjnych, takich jak gaśnice, kliny pod koła, lampy kieszonkowe i znaki ostrzegawcze.

 • Interpretować sygnalizację świetlną

  Stosować się do sygnalizacji świetlnej i warunków na drodze oraz ograniczeń prędkości, zwracając uwagę na znajdujących się w pobliżu użytkowników drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Interpretować sygnalizację świetlną i stosować się do niej.

 • Manewrować pojazdami ciężarowymi

  Kierować i manewrować ciągnikami, przyczepami i samochodami ciężarowymi na drogach, ciasnych zakrętach i parkingach oraz parkować te pojazdy.

 • Kontrolować sprawność pojazdu

  Rozumieć i przewidywać działanie i zachowanie się pojazdu. Rozumieć pojęcia takie jak stabilność boczna, przyspieszenie i droga hamowania.

 • Obsługiwać systemy GPS

  Korzystać z systemów GPS.

 • Prowadzić dziennik połowowy

  Prowadzić wymagane dzienniki zgodnie z praktyką i w ustalonych formatach.

 • Przewidywać możliwe problemy drogowe

  Przewidywać problemy na drodze, takie jak przebicia, jazda pościgowa, podsterowność i nadsterowność.

 • Parkować pojazdy równolegle

  Parkowanie pojazdów z napędem silnikowym w różnych miejscach.

 • Przewozić towary niebezpieczne

  Bezpiecznie transportować materiały niebezpieczne.

 • ćwiczyć zatrzymywanie awaryjne

  Ćwiczyć zatrzymywanie awaryjne. Rozumieć wymianę z układami przeciwblokującymi (ABS), ponieważ przed wykonaniem zatrzymania awaryjnego należy je wyłączyć.

Source: Sisyphus ODB