Zawód kierowca wozu strażackiego

Kierowcy wozów strażackich kierują pojazdami strażackimi w sytuacjach nagłych, takimi jak wozy strażackie. Specjalizują się kierowaniu w sytuacjach nagłych i wspomagają operacje gaśnicze. Dopilnowują, aby cały materiał był dobrze przechowywany w pojeździe, transportowany i gotowy do użycia.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy przeciwpożarowe

  Urządzenia i systemy stosowane do gaszenia pożarów; klasyfikacja ogniowa i chemia ognia.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Hydraulika

  Systemy przenoszenia napędu, które wykorzystują siłę przepływającej cieczy do nadawania mocy.

 • Procedury przeciwpożarowe

  Przepisy dotyczące zapobiegania pożarom i wybuchom oraz stosowane w nich urządzenia, systemy i metody.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  Przepisy prawne, które należy stosować w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

Umiejętności

 • Używać różnego rodzaju gaśnic

  Zrozumienie i stosowanie różnych metod zwalczania pożarów oraz różnorodnych rodzajów i klas sprzętu przeciwpożarowego.

 • Zapewniać pierwszą pomoc

  Poddawać resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub procedurom pierwszej pomocy w celu udzielenia pomocy chorym lub rannym do czasu uzyskania pełnej opieki medycznej.

 • Zarządzać opieką świadczoną w sytuacjach nagłych

  Zarządzanie sytuacjami, w których podejmowanie decyzji pod presją czasu ma zasadnicze znaczenie dla ratowania życia.

 • Stosować zaawansowane techniki prowadzenia pojazdów

  Zdolność do skutecznego kierowania pojazdem w sytuacjach ekstremalnych za pomocą jazdy defensywnej, manewrowej lub ofensywnej.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

 • Kierować wozem strażackim w sytuacjach nadzwyczajnych

  Kierować wozem strażackim i obsługiwać go w odpowiedzi na sytuacje nadzwyczajne, przy zachowaniu bezpiecznej i kontrolowanej prędkości, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz normami dla tego rodzaju działalności.

 • Gasić pożary

  Wybierać odpowiednie substancje i metody gaszenia pożarów w zależności od ich wielkości, takie jak woda i różne środki chemiczne. Stosować aparaty oddechowe.

 • Obsługiwać wyposażenie awaryjne

  Używać sprzętu i narzędzi awaryjnych, takich jak gaśnice, kliny pod koła, lampy kieszonkowe i znaki ostrzegawcze.

 • Prowadzić misje poszukiwawczo-ratownicze

  Pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i obywatelskich, takich jak pożary lasów, powodzie i wypadki drogowe. Prowadzenie akcji poszukiwawczych i ratowniczych.

 • Prowadzić pojazdy

  Być w stanie prowadzić pojazdy; posiadać odpowiedni rodzaj prawa jazdy zgodnie z typem używanego pojazdu silnikowego.

 • Dobierać środki kontroli zagrożeń

  Odpowiednio dobierać środki kontroli zagrożeń i zarządzania ryzykiem

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Obsługiwać specjalistyczny sprzęt w nagłych przypadkach

  Obsługiwać urządzenia, takie jak zewnętrzne defibrylatory i resuscytatory z maską, szyny oraz kroplówki dożylne w zaawansowanych środowiskach podtrzymywania życia, wykonując w razie potrzeby elektrokardiogramy.

 • Reagować spokojnie w sytuacjach stresowych

  Reagować szybko, spokojnie i bezpiecznie na nieoczekiwane sytuacje; zapewnić rozwiązanie, które eliminuje problem lub zmniejsza jego wpływ.

 • Pracować w zespole w niebezpiecznych warunkach

  Pracować wspólnie z innymi w niebezpiecznych warunkach, czasem w hałasie, np. w płonącym budynku lub w zakładzie obróbki metali, w celu poprawy wydajności przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa współpracowników.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Radzić sobie z poważnymi wypadkami

  Podejmować natychmiastowe działania w odpowiedzi na poważne wypadki, takie jak wypadki drogowe, mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób w strefach prywatnych lub publicznych.

Source: Sisyphus ODB