Zawód kierownik ds. analizy biznesowej w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Kierownicy ds. analiz biznesowych w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych określają obszary, w których potrzebne są zmiany systemów informacyjnych w celu wsparcia biznesplanów i monitorowania skutków w zakresie zarządzania zmianą. Działają na rzecz spełnienia ogólnych wymogów organizacji biznesowej w zakresie funkcjonalności TIK. Kierownicy ds. analiz biznesowych w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych analizują potrzeby biznesowe i przekładają je na rozwiązania TIK.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ICT

  Zbiór przepisów prawnych chroniących technologię informacyjną, sieci ICT oraz systemy komputerowe i skutki prawne wynikające z ich niewłaściwego użycia. Środki regulowane obejmują zapory sieciowe, wykrywanie włamań, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

 • Systemy wspomagania decyzji

  Systemy ICT, które można wykorzystać do wspierania podejmowania decyzji biznesowych lub organizacyjnych.

 • Procesy biznesowe

  Procesy stosowane przez organizację w celu poprawy wydajności, wyznaczania nowych celów i osiągania celów w opłacalny i terminowy sposób.

 • Modelowanie procesów biznesowych

  Narzędzia, metody i oznaczenia, takie jak model procesu biznesowego i język postępowania (BPMN) oraz język postępowania wykonawczego (BPMN), stosowane do opisu i analizy cech procesu biznesowego i modelu jego dalszego rozwoju.

Umiejętności

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Zarządzać projektem ICT

  Planować, organizować, kontrolować i dokumentować procedury i zasoby, takie jak kapitał ludzki, sprzęt i kompetencje, w celu osiągnięcia określonych celów i zadań związanych z systemami, usługami lub produktami ICT, w ramach określonych ograniczeń, takich jak zakres, czas, jakość oraz budżet.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

  Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

 • Tworzyć modele procesów biznesowych

  Opracowywać formalne i nieformalne opisy procesów biznesowych i struktury organizacyjnej za pomocą modeli procesów biznesowych, notatek i narzędzi.

 • Proponować teleinformatyczne rozwiązania problemów biznesowych

  Proponować rozwiązania problemów biznesowych, korzystając ze środków ICT, aby usprawnić procesy biznesowe.

 • Projektować proces

  Identyfikować przepływ pracy i wymogi dotyczące zasobów dla określonego procesu, korzystając z różnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do symulacji procesów, schematy blokowe i modele w skali.

 • Wdrażać plany strategiczne

  Podejmować działania w zakresie celów i procedur określonych na poziomie strategicznym, aby mobilizować zasoby i realizować ustalone strategie.

 • Podejmować strategiczne decyzje biznesowe

  Analizować informacje handlowe i konsultować się z dyrektorami celem podejmowania decyzji w różnych aspektach mających wpływ na perspektywy, wydajność i zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa. Rozważać opcje i rozwiązania alternatywne dla wyzwania oraz podejmować rozsądne i racjonalne decyzje oparte na analizie i doświadczeniu.

 • Usprawniać procesy biznesowe

  Optymalizować szereg działań organizacji w celu osiągnięcia skuteczności. Analizować i dostosowywać istniejące operacje biznesowe w celu wyznaczania i osiągania nowych celów.

 • śledzić kluczowe wskaźniki skuteczności działania

  Identyfikować kwantyfikowalne miary, które firma lub branża stosuje do mierzenia lub porównywania wydajności pod względem osiągania swoich celów operacyjnych i strategicznych przy użyciu uprzednio ustalonych wskaźników wydajności.

 • Koordynować działania technologiczne

  Udzielanie instrukcji pracownikom i innym współpracującym stronom w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów projektu technologicznego lub wyznaczonych celów w ramach organizacji zajmującej się technologią.

 • Udzielać porad w zakresie ICT

  Doradzać w zakresie odpowiednich rozwiązań w dziedzinie ICT, wybierając alternatywy i optymalizując decyzje, biorąc jednocześnie pod uwagę potencjalne ryzyko, korzyści i ogólny wpływ na klientów profesjonalnych.

 • Przeprowadzać analizę biznesową

  Oceniać stan przedsiębiorstwa samego w sobie oraz w odniesieniu do działalności komercyjnej, prowadzenie badań, umieszczanie danych w kontekście potrzeb biznesowych i określanie obszarów możliwości.

Source: Sisyphus ODB