Zawód kierownik ds. obsługi klienta

Kierownicy ds. obsługi klienta monitorują doświadczenia klientów poprzez tworzenie, ocenę i poprawę organizacji interakcji z klientem w branży hotelarsko-gastronomicznej, rekreacyjnej lub rozrywkowej. Opracowują plany działania służące optymalizacji wszystkich aspektów doświadczenia klienta. Kierownicy ds. obsługi klienta dążą do zapewnienia zadowolenia klientów i zwiększenia zysków firmy.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Zarządzać obsługą klienta

  Monitorować, tworzyć i nadzorować wrażenia klientów oraz postrzeganie marki oraz usług. Zapewniać przyjemną obsługę klienta, traktować klientów serdecznie i uprzejmie.

 • Być w zgodzie z przepisami prawa z zakresu zdrowia bezpieczeństwa higieny i innych obszarów dotyczących żywności

  Przestrzegać optymalnego bezpieczeństwa i higieny żywności podczas przygotowywania, produkcji, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji i dostawy produktów spożywczych.

 • Analizować dane dotyczące klientów

  Studiować dane dotyczące klientów, odwiedzających lub gości. Gromadzić, przetwarzać i analizować dane dotyczące ich właściwości, potrzeb i zachowań zakupowych.

 • Identyfikować newralgiczne punkty interakcji z klientem

  Określanie nieskuteczności, anomalii lub niespójności w odniesieniu do sposobu, w jaki klienci postrzegają markę, usługę lub produkt.

 • Oceniać poziom informacji zwrotnej od klientów

  Oceniać uwagi klienta, aby dowiedzieć się, czy klienci czują się zadowoleni lub niezadowoleni z produktu bądź usługi.

 • Planować cele średnio- i długoterminowe

  Tworzyć harmonogram celów długookresowych oraz celów bezpośrednich i krótkookresowych poprzez skuteczne procesy planowania i pojednania w perspektywie średniookresowej.

 • Planować obsługę klienta

  Dbać o pozytywne wrażenia klientów w celu maksymalizacji zadowolenia i rentowności klienta.

 • Dostarczać rozwiązania usprawniające pracę

  Identyfikować podstawowe przyczyny problemów i przedstawiać propozycje skutecznych i długoterminowych rozwiązań.

 • Usprawniać procesy biznesowe

  Optymalizować szereg działań organizacji w celu osiągnięcia skuteczności. Analizować i dostosowywać istniejące operacje biznesowe w celu wyznaczania i osiągania nowych celów.

 • Obserwować zachowanie klienta

  Nadzorować, określać i śledzić rozwoju potrzeb i zainteresowań klienta.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Dbać o ewidencję klientów

  Tworzyć i przechowywać ustrukturyzowane dane i zapisów o klientach zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

 • Zapewniać poufność informacji

  Projektować i wdrażać procesy biznesowe i rozwiązania techniczne w celu zagwarantowania poufności danych i informacji zgodnie z wymogami prawnymi, uwzględniając również oczekiwania publiczne i polityczne kwestie prywatności.

 • Rozwijać strategie na rzecz dostępności

  Tworzenie strategii dla przedsiębiorstw w celu zapewnienia optymalnej dostępności dla wszystkich klientów.

 • Nadzorować prace przy wydarzeniach specjalnych

  Nadzorować działania podczas specjalnych imprez, z uwzględnieniem celów szczegółowych, harmonogramu, rozpiski czasowej, planu, ograniczeń kulturowych, stosując się do zasad i przepisów.

 • Zapewniać współpracę między wydziałami

  Gwarantować komunikację i współpracę ze wszystkimi jednostkami i zespołami w danej organizacji zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa.

 • Rozpatrywać reklamacje od klientów

  Zarządzać skargami i negatywnymi opiniami klientów, aby rozwiewać obawy i, w stosownych przypadkach, zapewniać szybkie przywrócenie usługi.

 • Analizować cele biznesowe

  Badać dane zgodnie ze strategiami i celami biznesowymi oraz tworzyć krótko- i długoterminowe plany strategiczne.

Source: Sisyphus ODB