Zawód kierownik ds. rozwoju przedsiębiorstwa w dziedzinie systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

Kierownicy ds. rozwoju przedsiębiorstwa w dziedzinie systemów informacyjno-telekomunikacyjnych zwiększają możliwości biznesowe organizacji i opracowują strategie, które będą sprzyjać sprawnemu funkcjonowaniu organizacji, rozwijaniu produktów i ich dystrybucji. Negocjują ceny i ustalają warunki umów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy wspomagania decyzji

  Systemy ICT, które można wykorzystać do wspierania podejmowania decyzji biznesowych lub organizacyjnych.

 • Koncepcje strategii biznesowych

  Terminologia związana z projektowaniem i wdrażaniem głównych trendów i celów, które są przyjmowane przez kierownictwo organizacji, mając na uwadze jej zasoby, konkurencję i otoczenie.

 • Systemy ICT dla biznesu

  Pakiety oprogramowania, komponenty sprzętowe i nowe technologie wykorzystywane do wspierania procesów biznesowych, takich jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie relacjami z klientami (CRM), urządzenia mobilne i rozwiązania sieciowe.

 • Procesy innowacyjne

  Techniki, modele, metody i strategie, które przyczyniają się do wspierania działań na rzecz innowacji.

 • Rynek ICT

  Procesy, interesariusze i dynamika łańcucha towarów i usług w sektorze rynku ICT.

 • Procesy biznesowe

  Procesy stosowane przez organizację w celu poprawy wydajności, wyznaczania nowych celów i osiągania celów w opłacalny i terminowy sposób.

Umiejętności

 • Wprowadzać innowacje w ICT

  Tworzyć i opisywać nowe oryginalne koncepcje w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, porównywać je z nowymi technologiami i tendencjami oraz planować rozwój nowych koncepcji.

 • Interpretować bieżące dane

  Analizować dane pochodzące ze źródeł takich jak aktualne i bieżące dane rynkowe, dokumenty naukowe, wymagania klientów i kwestionariusze, aby ocenić rozwój i innowacyjność w dziedzinach wiedzy fachowej.

 • Szukać usprawnień w bieżących działaniach

  Szukać ulepszeń i prezentować innowacyjne rozwiązania, kreatywność i alternatywny sposób myślenia w celu opracowania nowych technologii, metod lub pomysłów oraz odpowiedzi na problemy związane z pracą.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Obserwować tendencje technologiczne

  Badać najnowsze tendencje i postępy technologiczne. Obserwować i przewidywać ewolucję technologii zgodnie z obecnymi lub przyszłymi warunkami rynkowymi i biznesowymi.

 • Identyfikować nowe możliwości biznesowe

  Pozyskiwać potencjalnych klientów lub produkty w celu wygenerowania dodatkowej sprzedaży i zapewnienia wzrostu.

 • Przeprowadzać prezentacje na żywo

  Wygłaszać przemówienia lub komentować nowe produkty, usługi, pomysły lub dzieła, które są pokazywane i objaśniane publiczności.

 • Gromadzić opinie klientów na temat aplikacji

  Gromadzić opinie i analizować dane od klientów, aby zidentyfikować żądania lub problemy w celu ulepszenia aplikacji i ogólnej satysfakcji klienta.

 • Przeprowadzać analizę biznesową

  Oceniać stan przedsiębiorstwa samego w sobie oraz w odniesieniu do działalności komercyjnej, prowadzenie badań, umieszczanie danych w kontekście potrzeb biznesowych i określanie obszarów możliwości.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

Source: Sisyphus ODB