Zawód kierownik ds. usług elektronicznych

Kierownicy ds. usług elektronicznych tworzą i realizują plan strategii elektronicznej przedsiębiorstwa dotyczący sprzedaży produktów i usług przez internet. Poprawiają również spójność danych, umiejscowienie narzędzi internetowych i ekspozycję marki oraz monitorują sprzedaż firm, które wprowadzają produkty do obrotu za pośrednictwem internetu. Współpracują z zespołem ds. marketingu i zarządzania sprzedażą, korzystając z narzędzi TIK w celu osiągania zakładanej sprzedaży i dostarczania dokładnych informacji i ofert partnerom biznesowym.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Strategie sprzedażowe

  Zasady dotyczące zachowania klientów i rynków docelowych mające na celu promocję i sprzedaż produktu lub usługi.

 • Techniki marketingu cyfrowego

  Techniki marketingowe stosowane w sieci w celu dotarcia do zainteresowanych stron, klientów i współpracy z nimi.

 • Komunikacja elektroniczna

  Transmisja danych odbywająca się za pomocą środków cyfrowych, takich jak komputery, telefon lub e-mail.

 • Marketing mobilny

  Studium dotyczące marketingu, wykorzystujące urządzenia mobilne jako kanał komunikacyjny. Podejście to może zapewnić potencjalnym klientom spersonalizowane informacje (z wykorzystaniem kontekstu lokalizacji oraz czasu), co pozwala promować produkty, usługi lub pomysły.

 • Rynek ICT

  Procesy, interesariusze i dynamika łańcucha towarów i usług w sektorze rynku ICT.

 • Systemy handlu elektronicznego

  Podstawowa architektura cyfrowa i transakcje handlowe wymiany produktów oraz usług prowadzone za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, urządzeń mobilnych, mediów społecznościowych itp.

 • Rozwiązania business intelligence

  Narzędzia wykorzystywane do przekształcania dużych ilości surowych danych w istotne i przydatne informacje biznesowe.

 • Koncepcje strategii biznesowych

  Terminologia związana z projektowaniem i wdrażaniem głównych trendów i celów, które są przyjmowane przez kierownictwo organizacji, mając na uwadze jej zasoby, konkurencję i otoczenie.

Umiejętności

 • Planować strategie marketingowe w sieci

  Opracowywać cyfrowe strategie marketingowe zarówno do celów rekreacyjnych, jak i biznesowych, tworzyć strony internetowe i obsługiwać technologie mobilne oraz sieci społecznościowe.

 • Wdrażać strategie marketingowe

  Wdrażać strategie mające na celu promowanie danego produktu lub usługi przy wykorzystaniu opracowanych strategii marketingowych.

 • śledzić kluczowe wskaźniki skuteczności działania

  Identyfikować kwantyfikowalne miary, które firma lub branża stosuje do mierzenia lub porównywania wydajności pod względem osiągania swoich celów operacyjnych i strategicznych przy użyciu uprzednio ustalonych wskaźników wydajności.

 • Określać strategię dotyczącą technologii

  Opracowywać ogólny plan celów, praktyk, zasad i taktyk związanych z wykorzystaniem technologii w danej organizacji oraz opisywać środki służące do osiągnięcia celów.

 • Przeprowadzać analizę biznesową

  Oceniać stan przedsiębiorstwa samego w sobie oraz w odniesieniu do działalności komercyjnej, prowadzenie badań, umieszczanie danych w kontekście potrzeb biznesowych i określanie obszarów możliwości.

 • Opracowywać plan sprzedaży w internecie

  Zbieranie odpowiednich informacji i sporządzanie uporządkowanego dokumentu podającego przebieg projektu biznesowego, dostosowanego do środowiska online.

 • Wdrażać plany strategiczne

  Podejmować działania w zakresie celów i procedur określonych na poziomie strategicznym, aby mobilizować zasoby i realizować ustalone strategie.

 • Wdrażać strategie sprzedaży

  Realizować plan mający na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez pozycjonowanie marki lub produktu przedsiębiorstwa i docieranie do odpowiednich odbiorców, którzy mają kupować daną markę lub dany produkt.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Tworzyć modele procesów biznesowych

  Opracowywać formalne i nieformalne opisy procesów biznesowych i struktury organizacyjnej za pomocą modeli procesów biznesowych, notatek i narzędzi.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Planować strategię marketingową

  Określić cel strategii marketingowej, czy chodzi o budowanie wizerunku, wdrażanie strategii cenowej czy podnoszenie świadomości na temat produktu. Ustalić podejście do działań marketingowych, aby zapewnić, że cele są osiągane skutecznie i trwale.

Source: Sisyphus ODB