Zawód kierownik kas

Kierownicy kas nadzorują pracę kasjerów w domach towarowych i innych dużych sklepach.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Zarządzać działalnością przedsiębiorstwa z dużą ostrożnością

  Szczegółowa i dokładna obsługa transakcji, zgodność z przepisami i nadzór pracowników gwarantujący płynne wykonywanie codziennych operacji.

 • Nadzorować poziom cen w ramach sprzedaży promocyjnej

  Upewniać się, że ceny sprzedaży i promocje są przekazywane do rejestru tak, jak powinny.

 • Opracowywać sprawozdania w zakresie statystyki finansowej

  Sporządzać sprawozdania finansowe i statystyczne w oparciu o zgromadzone dane w celu przedstawienia tych sprawozdań instytucjom zarządzającym organizacji.

 • Sporządzać sprawozdania dotyczące transakcji

  Sporządzać regularne sprawozdania dotyczące transakcji zarejestrowanych w kasie.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Korzystać z systemów IT do celów komercyjnych

  Przekazywać i komunikować dane oraz podejmować decyzje w sprawach handlowych poprzez wykorzystywanie w stosownych przypadkach wewnętrznych i zewnętrznych systemów informatycznych.

 • świadczyć usługi następcze na rzecz klientów

  Rejestrowanie wniosków i skarg klientów, nadzorowanie ich, rozwiązywanie problemów z nimi związanych i udzielanie odpowiedzi na zapytania oraz świadczenie usług serwisu posprzedażnego.

 • Przetwarzać płatności

  Przyjmować płatności m.in. w formie gotówki oraz przy użyciu kart kredytowych i debetowych. Obsługiwać zwrot w przypadku zwrotów lub wydawać bony i instrumenty marketingowe, takie jak karty bonusowe lub członkowskie. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

 • Monitorować poziom usług

  Dbać, aby wszyscy pracownicy świadczyli doskonałe usługi obsługi klienta zgodnie z polityką przedsiębiorstwa.

 • Kontrolować wydatki

  Monitorowanie i utrzymanie skutecznej kontroli kosztów w odniesieniu do efektywności, odpadów, godzin nadliczbowych i personelu. Ocena nadwyżek i dążenie do wydajności oraz produktywności.

 • Obsługiwać stanowisko kasowe

  Liczyć pieniądze; liczyć saldo środków pieniężnych na koniec zmiany; przyjmować płatności i przetwarzać informacje o płatnościach; używać sprzętu skanującego.

 • Szkolić pracowników

  Szkolenie i kierowanie pracownikami w procesie, w którym są nauczane umiejętności niezbędne do przyszłej pracy. Organizowanie działań mających na celu wprowadzenie pracy i systemów lub poprawę działania poszczególnych osób i grup w kontekście organizacyjnym.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Przeprowadzać operacje bilansowe

  Sporządzać bilans zawierający przegląd aktualnej sytuacji finansowej organizacji. Uwzględniać dochody i koszty, środki trwałe, takie jak budynki i grunty, oraz wartości niematerialne, takie jak znaki towarowe i patenty.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Przedstawiać pracownikom danego działu harmonogram pracy

  Kierować pracownikami w kwestii przerw i obiadów, harmonogramu godzin pracy przydzielonych do działu.

 • Nadzorować procedury otwierania i zamykania sklepu

  Nadzorować procedury dotyczące godzin otwarcia i zamknięcia, takich jak czyszczenie, umieszczanie produktów na półkach, zabezpieczenie wartościowych przedmiotów itp.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Rekrutować pracowników

  Zatrudniać nowych pracowników, określając ich zakres obowiązków, reklamując się, przeprowadzając wywiady i wybierając pracowników zgodnie z polityką i przepisami firmy.

 • Zarządzać mechanizmami przeciwdziałania kradzieżom

  Wprowadzać mechanizmy przeciwdziałania kradzieżom i napadom; monitorować sprzęt do nadzoru bezpieczeństwa; w razie potrzeby egzekwować procedury bezpieczeństwa.

Source: Sisyphus ODB