Zawód kierownik ochrony placówki hotelarskiej

Kierownicy ochrony placówki hotelarskiej są odpowiedzialni za zarządzanie całym procesem i wdrażanie środków bezpieczeństwa w placówce hotelarskiej, zarówno w zakresie bezpieczeństwa rzeczy, jak i bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa budynków.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zgodne z prawem użycie siły

  Charakterystyka użycia siły, która jest doktryną prawniczą stosowaną przez policję i wojsko, w celu uregulowania aktów przemocy podczas interwencji. Zastosowanie siły powinno zapewnić równowagę między potrzebami w zakresie bezpieczeństwa a etyczną troską o prawa i dobrostan napastników lub podejrzanych.

 • Dynamika relacji międzyludzkich jako część bezpieczeństwa w sektorze hotelarskim

  Charakterystyka ludzkiego zachowania i interakcji człowieka oraz dynamiki w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa w branży hotelarsko-gastronomicznej.

Umiejętności

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Zapewniać ochronę hotelu

  Zagwarantowanie bezpieczeństwa gości i pomieszczeń poprzez monitorowanie obiektów hotelowych.

 • Zatrzymywać sprawców

  Zatrzymywać sprawców i osoby wkraczające na określony obszar.

 • Obsługiwać sprzęt ochrony i monitoringu

  Monitorować sprzęt do obserwacji w celu obserwacji działań osób na danym obszarze oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Dokonywać przeglądu danych pracowników

  Monitorować pracowników poprzez kompilację rejestrów karnych, rejestrów handlowych i rejestrów finansowych danej osoby.

 • Zarządzać zewnętrznymi usługami ochrony

  Nadzorowanie i regularne dokonywanie przeglądu przepisów w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego.

 • Zarządzać awaryjnymi planami ewakuacji

  Monitorować plany szybkiej i bezpiecznej ewakuacji w sytuacji awaryjnej.

 • Nadzorować prace przy wydarzeniach specjalnych

  Nadzorować działania podczas specjalnych imprez, z uwzględnieniem celów szczegółowych, harmonogramu, rozpiski czasowej, planu, ograniczeń kulturowych, stosując się do zasad i przepisów.

 • Zapewniać współpracę między wydziałami

  Gwarantować komunikację i współpracę ze wszystkimi jednostkami i zespołami w danej organizacji zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa.

 • Zapewniać zgodność ze standardami BHP

  Nadzorować cały personel i procesy, aby zachować zgodność ze standardami zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Komunikować się i wspierać dostosowanie tych wymogów do programów BHP firmy.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Ochraniać ważnych klientów

  Zapewniać bezpieczeństwo klientom, którzy mają nadzwyczajny poziom ryzyka, organizując i zapewniając odpowiednią ochronę.

 • Zarządzać wyposażeniem ochrony

  Nadzorować i prowadzić spis narzędzi i wyposażenia ochrony.

 • Wykrywać nadużycia alkoholu i narkotyków

  Identyfikowanie osób po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu i narkotyków na terenie obiektu, skuteczne radzenie sobie z tymi osobami oraz nadzorowanie bezpieczeństwa klientów przy jednoczesnym stosowaniu odpowiednich przepisów.

 • Prowadzić rejestr incydentów

  Prowadzić system do rejestrowania szczegółów nietypowych zdarzeń, które mają miejsce w obiekcie, takich jak urazy związane z pracą.

 • Dokonywać wewnętrznych dochodzeń

  Szukać porad i współpracować z przedstawicielami związkowymi odpowiedzialnymi za tematy istotne dla nas i naszej firmy lub pracy.

 • Zajmować się nieprzewidzianymi incydentami w hotelarstwie

  Radzenie sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami zgodnie z odpowiednim protokołem, rozwiązując je, organizując, zgłaszając i dokumentując.

 • Być w zgodzie z przepisami prawa z zakresu zdrowia bezpieczeństwa higieny i innych obszarów dotyczących żywności

  Przestrzegać optymalnego bezpieczeństwa i higieny żywności podczas przygotowywania, produkcji, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji i dostawy produktów spożywczych.

Source: Sisyphus ODB