Zawód kierownik pociągu

Kierownicy pociągów są odpowiedzialni za bezpieczne wykonanie wszystkich zadań operacyjnych na pokładzie pociągów pasażerskich poza kabiną maszynisty, takich jak nadzorowanie bezpiecznego otwierania i zamykania drzwi pociągu. Nadzorują i stale dbają o bezpieczeństwo pasażerów, zwłaszcza w przypadku problemów technicznych i sytuacji nadzwyczajnych. Zapewniają oni komunikację operacyjną maszynisty z personelem kontroli ruchu zgodnie z przepisami operacyjnymi. W przypadku kilku członków personelu obsługi nadzorują pracę zespołu konduktorów. Wykonują również czynności o charakterze komercyjnym, takie jak kontrola i sprzedaż biletów, a także udzielają wsparcia i informacji pasażerom oraz świadczą usługi gastronomiczne.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ramowe dotyczące kolei

  Znajomość i stosowanie przepisów ramowych dotyczących kolei w odniesieniu do wymogów dotyczących kolei w UE. Znajomość prawodawstwa mającego zastosowanie do transgranicznego przewozu towarów.

 • Przepisy w zakresie przewozu osób

  Znajomość konwencji i przepisów dotyczących przewodu osób.

 • Trasy kolejowe

  Znajomość głównych tras pociągów i szybkie odnajdywanie odpowiednich informacji, aby odpowiedzieć na pytania klientów. Udzielanie porad na temat potencjalnych skrótów i opcji trasy.

 • Przepisy dotyczące tramwajów

  Znajomość przepisów dotyczących tramwajów i stosowanie tych przepisów w codziennej działalności transportu tramwajowego. Zapewnienie przestrzegania norm w odniesieniu do zabezpieczenia dobrostanu pasażerów i firmy tramwajowej.

Umiejętności

 • Opiekować się mieniem pasażerów

  Opiekować się mieniem pasażerów, pomagać pasażerom starszym lub niepełnosprawnym fizycznie, niosąc ich bagaż.

 • Zachowywać się odpowiednio w sytuacjach stresowych

  Radzenie sobie z bardzo stresującymi sytuacjami w miejscu pracy i zarządzanie nimi poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, porozumiewanie się w sposób spokojny i skuteczny, a także spokojne podejmowanie decyzji.

 • Zapewniać pasażerom komfortowe warunki

  Zapewniać bezpieczeństwo i komfortowe warunki pasażerom pociągów; pomagać pasażerom przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z niego, używając w razie konieczności środków mechanicznych. Odpowiadać na wnioski pasażerów i dążyć do zapewnienia jak najwyższego poziomu zadowolenia klienta.

 • Sprzedawać bilety na pociąg

  Sprzedawać bilety podróżnym z uwzględnieniem miejsc przeznaczenia, rozkładów jazdy i dostępnych upustów. Dokładnie sprawdzać ważność szeregu biletów.

 • Udzielać wsparcia niepełnosprawnym pasażerom

  Korzystać z odpowiednich procedur bezpieczeństwa w obsłudze dźwigów oraz zabezpieczać wózki inwalidzkie i inne urządzenia wspomagające przy jednoczesnej pomocy podróżnym z niepełnosprawnościami fizycznymi.

 • Posługiwać się różnymi językami w mowie

  Opanowywać języki obce, aby móc komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Pomagać pasażerom w sytuacjach nadzwyczajnych

  Pomagać pasażerom pociągów w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie ze szczegółowymi procedurami mającymi na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa; ograniczać do minimum szkody, jakie mogą zostać spowodowane przez nieprzewidziane sytuacje.

 • Komunikować się w sposób zrozumiały z pasażerami

  Zrozumiale wyrażać się w kontaktach z podróżnymi; przekazywać informacje dotyczące ich planu podróży. Informować pasażerów o zbliżaniu się do celu podróży.

 • Odpowiadać na pytania dotyczące kolejowych usług transportowych

  Udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie klienci mogą mieć w zakresie przejazdów pociągiem. Konduktor powinien posiadać szeroki zakres wiedzy na temat taryf, rozkładów jazdy, pociągów, haseł czy usług internetowych itp.

 • Obsługiwać systemy łączności kolejowej

  Obsługiwać systemy łączności kolejowej; podawać ogłoszenia przez system nagłaśniający lub komunikować się z obsługą pociągu.

 • Sprawdzać wagony

  Sprawdzanie wagonów kolejowych, aby zapewnić czystość przed rozpoczęciem podróży pociągiem. Upewnić się, że usługi i rozrywka na pokładzie (jeśli występują) działają zgodnie z wymogami.

 • Zarządzać podręcznymi środkami pieniężnymi

  Obsługiwać drobne sumy w gotówce na drobne wydatki i transakcje wymagane do codziennego prowadzenia firmy.

 • Zapewniać stosowanie zasad bezpiecznego kierowania pojazdami

  Ustanawiać zasady i normy bezpiecznego kierowania pojazdami dla pracowników. Udzielać pracownikom informacji na temat bezpiecznych praktyk prowadzenia pojazdów oraz upewnić się, że wdrażają je podczas działań przewozowych.

 • Udzielać informacji pasażerom

  Uprzejmie i efektywnie udzielać pasażerom prawidłowych informacji; przestrzegać etykiety, udzielając pomocy niepełnosprawnym podróżnym.

 • Sprawdzać bilety w wagonach

  Sprawdzać bilety i dokumenty podróży w wagonach podczas podróży. Utrzymywać stabilność fizyczną i profesjonalną postawę podczas inspekcji.

 • Pomagać w kontrolowaniu zachowania pasażerów w sytuacjach nadzwyczajnych

  Wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywać sprzęt ratujący życie w sytuacjach nadzwyczajnych. Zapewniać pomoc w przypadku wycieków, kolizji lub pożarów oraz wspierać ewakuację pasażerów. Znać metody zarządzania kryzysem i tłumem oraz udzielać pierwszej pomocy na pokładzie.

 • Sterować otwieraniem i zamykaniem drzwi pociągu

  Sterować otwieraniem i zamykaniem drzwi pociągu podczas postoju. Zapewniać i egzekwować środki bezpieczeństwa w odniesieniu do pasażerów wchodzących do pociągu i wychodzących z niego. Upewniać się, że wyposażenie, drzwi pociągu i urządzenia sterujące funkcjonują prawidłowo.

 • Monitorować rozkład jazdy pociągów

  Zapewniać przestrzeganie rozkładu jazdy pociągów; pociągi nie powinny opuszczać stacji za wcześnie ani za późno. Monitorować i regulować odjazdy i przyjazdy pociągów, aby uniknąć zbyt wczesnego lub zbyt późnego przyjazdu.

 • Obsługiwać elektroniczne terminale płatnicze

  Obsługiwać elektroniczne terminale płatnicze w celu pobierania od podróżnych płatności kartą kredytową lub debetową.

 • Powiadamiać o zgłoszeniach pasażerów

  Przekazywać przełożonym informacje od pasażerów. Interpretować żądania pasażerów i rozpatrywać wnioski.

Source: Sisyphus ODB