Zawód kierownik postprodukcji

Kierownicy postprodukcji nadzorują cały proces postprodukcji. Współpracują z montażystą muzyki i montażystą obrazu. Kierownicy postprodukcji pomagają planować przepływ procesu produkcji, aby dopilnować uwzględnienia fazy produkcji i ujęcia jej w budżecie. Dbają o dostarczenie i dystrybucję produktu końcowego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki rachunkowości

  Techniki rejestrowania i streszczania transakcji gospodarczych i finansowych oraz analizowania, weryfikowania i zgłaszania wyników.

 • Proces produkcji filmowej

  Różne etapy rozwojowe produkcji filmu, takie jak pisanie scenariuszy, finansowanie, kręcenie zdjęć, montaż i rozpowszechnianie.

Umiejętności

 • Nadzorować prace

  Kierować i nadzorować bieżącą działalność podległych pracowników.

 • Monitorować koszty produkcji

  Monitorować koszty każdego działu na każdym etapie produkcji, aby upewnić się, że mieszczą się w budżecie.

 • Zapoznawać się ze scenariuszami

  Zapoznawać się ze zbiorem sztuk teatralnych lub scenariuszem filmu, nie tylko w kontekście literatury, ale także identyfikując działania, stany emocjonalne, ewolucję postaci, sytuacje, różne okoliczności i lokalizacje, itp.

 • Współpracować z zespołem montażowym

  Współpracować z zespołem montażowym na etapie poprodukcyjnym. Upewnić się, że gotowy produkt jest zgodny ze specyfikacjami i wizją twórczą.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Współpracować z zespołem odpowiedzialnym za produkcję materiałów wideo i produkcję filmową

  Współpracować z członkami obsady i ekipy filmowej w celu ustalenia wymagań i budżetów.

 • Konsultować się z producentem

  Konsultować się z producentem filmu w sprawie wymogów, terminów, budżetu i innych specyfikacji.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Konsultować się z kierownikiem ds. produkcji

  Konsultować się z kierownikiem, producentem i klientami na różnych etapach procesu produkcji i po produkcji.

 • Kontrolować zgodność z harmonogramem produkcji

  Kontrolować codzienne i długoterminowe harmonogramy prób, szkoleń, występów, sezonów, podróży itp., biorąc pod uwagę harmonogram projektu i wszystkie przygotowania określone w oparciu o wymagania produkcji.

 • Współpracować z zespołem odpowiedzialnym za etap przedprodukcyjny

  Konsultować się z zespołem odpowiedzialnym za etap przedprodukcyjny w sprawie oczekiwań, wymogów, budżetu itp.

Source: Sisyphus ODB